Logo for print

Det er ikke lenger er et krav at leger må innhente samtykke fra pasienten for å kunne se pasientens legemidler i Reseptformidleren. Pasienten vil i stedet få en rettighet til å kunne blokkere helsepersonell fra tilgangen til å se sine legemidler. Dette kan de selv gjøre på helsenorge.no, eller de kan få hjelp til det ved å ringe 800HELSE.

Forskriftsendringen som ble vedtatt i kongelig statsråd 8. desember 2017, er nødvendige for å etablere Pasientens legemiddelliste.

For mer informasjon om bakgrunn for forskriftsendringene, se Helse- og omsorgsdepartementets (HODs) høringsnotat for Pasientens legemiddelliste (PDF)

For mer informasjon om de vedtatte forskriftsendringene, se Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2007 nr. 1610 om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter (Reseptformidlerforskriften) (lovdata.no)

Ikrafttredelse er 1. januar 2019. Dette gjelder ikke bestemmelsene som pålegger legene å oppdatere pasientens legemiddelliste - disse vil først tre i kraft når teknisk løsning for pasientens legemiddelliste er på plass og skal tas bredt i bruk.

Sist oppdatert: 7. januar 2019

​Fant du det du lette etter?​