Logo for print
 • Sikrere og bedre legemiddel-håndtering
  E-resept gir økt pasientsikkerhet ved sikrere og bedre kvalitet knyttet til legemiddelhåndtering. E-resept er en elektronisk samhandlingskjede som reduserer risikoen for feil i forskrivning og utlevering av legemidler.
 • Bedre oversikt over legemiddelbruk
  Legen kan få bedre oversikt over pasientens totale medisinbruk ved å gjøre oppslag i Reseptformidleren, forutsatt samtykke fra pasient. 
 • Kan ikke miste resepten
  E-resepter kan ikke mistes eller glemmes. De lagres sentral t i en reseptdatabase som både rekvirent og apotekene har tilgang til.
 • Færre forfalskninger
  E-resepter er mye vanskeligere å forfalske enn papirresepter
 • Legemidler på helsenorge.no
  Økt informasjon om egne resepter ved hjelp av publikumstjenesten Legemidler på helsenorge.no
 • Fritt apotekvalg
  Pasienten kan selv velge hvilket apotek de ønsker å hente ut sin medisin på e-resept
 • Apotek unngår uklarheter
  Apotek/bandasjist ekspederer ferdig utfylt resept - trenger sjeldnere ta kontakt med legen angående uklarheter på resepten
 • Enklere økonomisk oppgjør
  HELFO har fått raskere saksbehandling for individuelle søknader, enklere oppgjørs- og kontrollprosesser samt mer korrekt utbetaling av refusjon.
 • Enklere fornyelse
  Pasienter som har fått fornyet en resept uten å ha vært hos legen, trenger ikke dra til legekontoret for å hente resepten, de kan dra rett til apotek eller bandasjist (takst 1i)
 • En byggekloss
  E-resept er en byggekloss for nasjonale e-helse initiativ som bl.a. kjernejournal

Sist oppdatert: 12. september 2018

​Fant du det du lette etter?​