Logo for print

Det arbeides for å bidra til å nå de nasjonale målsettingene i Folkehelsemeldingen:

  • Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder.

  • Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel.

  • Skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen og reduserer sosiale helseforskjeller.

Nasjonal kompetanseinstitusjon

Folkehelseinstituttet arbeider faglig selvstendig og har ansvar for at oppdrags- eller bidragsfinansiert aktivitet bygger opp under samfunnsoppdragene og instituttets strategi. Folkehelseinstituttet skal først og fremst levere kunnskap for folkehelse og rettssikkerhet. Kunnskapen understøtter instituttets aktiviteter når det gjelder beredskap, rådgivning, helseanalyse, forskning og tjenester.

Folkehelseinstituttet jobber med følgende fagområder:

  • Smittevern

  • Psykisk og fysisk helse

  • Miljømedisin

  • Rusmidler og andre risikofaktorer

  • Helsefremmende og forebyggende tiltak i befolkningen

  • Internasjonal helse

  • Rettsmedisin

Moderne infrastruktur og samarbeid

Folkehelseinstituttet skal drifte og utvikle en moderne infrastruktur for kunnskap. Nasjonale helseregistre, helseundersøkelser, biobanker, laboratorievirksomhet og digitalisering er de sentrale komponentene i en slik infrastruktur.

Folkehelseinstituttet jobber med å modernisere helseregistrene. Sentralt i arbeidet står styrking og modernisering av digitale løsninger i instituttet samt samarbeid og bistand til utvikling av nasjonale systemer, blant annet gjennom e-helsearbeid og Nasjonalt helseregisterprosjekt (NHRP) (helseregistre.no).

Sist oppdatert: 2. desember 2016

​Fant du det du lette etter?​