Logo for print

Faktaark 54 - Videokonsultasjon (pdf)

Sjekkliste med krav hentet fra faktaarket:

Faktaark 54 - Videokonsultasjon - sjekkliste (pdf)

Faktaark 54 - Videokonsultasjon - sjekkliste (Word)

Faktaarket behandler to eksempler:

  • Videokonsultasjon mellom helsepersonell og kjent pasient.
  • Videokonsultasjon mellom helsepersonell og ukjent pasient

Videre omtaler faktaarket videokonsultasjon mellom helsepersonell uten at pasient er til stede. 

Faktaarket kan benyttes internt i virksomheten og mot leverandør. Faktaarket omtaler ikke lagring av videoopptak. For dette temaet vises det til Normens veileder om video-, lyd og bildeopptak i helse- og omsorgssektoren (pdf).

​Fant du det du lette etter?​

​Fant du det du lette etter?​