Logo for print
 

Denne standarden inneholder funksjonelle krav og tekniske standarder vedrørende registrering av personalia, virksomheter og andre typer generelle opplysninger som det er nødvendig å kunne registrere i pasientjournaler.

Standarden er erstattet av HIS 80508:2015.

 

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin