Logo for print

EPJ-løftet handler om kvalitetsheving av dagens elektroniske pasientjournaler.

EPJ-løftet består av flere delprosjekter, der krav til funksjonalitet baseres på brukerstyrte behov og løsningene er uavhengig av hvilket EPJ-system som brukes.

Mål for EPJ-løftet:

 • Skape pasientens helsetjeneste og ivareta pasientsikkerhet

 • Sikre kvalitet i pasientbehandlingen

 • Understøtte samhandling og informasjonsformidling mellom aktører i sektoren

 • Understøtte mer effektiv ressursbruk

Sammen gjør myndigheter, leverandører og brukerne et felles løft for at pasientjournalsystemene skal bli bedre.

EPJ-løftet er:

  • brukernært og brukerdrevet

  • svar på etterspurte behov

  • leverandørnøytralt

I praksis vil dette si en hverdag med:

  • mer tid til pasienten

  • bedre arbeidsflyt på kontoret, både for administrasjon og pasient

  • bedre oversikt  

  • enklere samarbeid både med kolleger og pasienter

  • bedre beslutningsstøtte og kvalitet i arbeidet

Sist oppdatert: 12. november 2018

​Fant du det du lette etter?​