Logo for print

​Programmet skal samordne bestillinger fra ulike kommuner gjennom å påpeke felles behov, forslag til endringer og enhetlige krav til løsning for bedret IKT-støtte i arbeidsoppgaver og -prosesser. 

I tillegg er det viktig at det skapes en grunnstruktur for konsistent dokumentasjon i journalsystemet, hvor alle i sektoren har lik bruk av standarder, og standardisering når det gjelder konfigurering av systemene, terminologi og kodeverk.

Kravdokumenter

API informasjonsutveksling responssenterløsning og EPJ (PDF)

Vedlegg 1 Variabelliste (xls)

Vedlegg 2 Tilgjengeliggjøring av opplysninger fra behandlingsrettede helseregistre (PDF)

Vedlegg 3 Informasjonssikkerhetskrav EPJ (PDF)

Vedlegg 4 AMQP spesifikasjon helsenorge.no (PDF)

Samarbeid

EPJ-løftet for kommunal helse- og omsorgstjeneste er et samarbeid mellom Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet, Norsk Sykepleierforbund, Den norske legeforening og EPJ-leverandører. Direktoratet for e-helse leder styringsgruppen og ivaretar sekretariatsfunksjoner.

Sist oppdatert: 21. september 2018

​Fant du det du lette etter?​