Logo for print

​Programmet skal samordne bestillinger fra ulike kommuner gjennom å påpeke felles behov, forslag til endringer og enhetlige krav til løsning for bedret IKT-støtte i arbeidsoppgaver og -prosesser. 

I tillegg er det viktig at det skapes en grunnstruktur for konsistent dokumentasjon i journalsystemet, hvor alle i sektoren har lik bruk av standarder, standardisering i forhold til konfigurering av systemene, terminologi og kodeverk.

Samarbeid

EPJ-løftet for kommunal helse- og omsorgstjeneste er et samarbeid mellom Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet, Norsk Sykepleierforbund, Den norske legeforening og EPJ-leverandører. Direktoratet for e-helse leder styringsgruppen og ivaretar sekretariatsfunksjoner.

Sist oppdatert: 21. februar 2017

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin