Logo for print

EPJ-løftet for fysioterapeuter og manuellterapeuter er et samarbeid mellom Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening, Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund og EPJ-leverandører. 

Direktoratet for e-helse leder styringsgruppen og ivaretar sekretariatsfunksjonen.

Programmet er finansiert ved avsatte midler fra avtale om driftstilskudd og takster.

Midlene skal benyttes til utvikling av IKT-verktøy som bidrar til å understøtte samhandling og informasjonsformidling mellom aktører i sektoren, og mer effektiv ressursbruk.

Kravdokumenter

Kravdokument - prosjekt A - Meldingsovervåking (PDF)
Kravdokument - prosjekt B - Finn fastlege (PDF)

Takstforhandlinger

Takstforhandlinger 2016 - protokoll og avtale (PDF)

Takstforhandlinger 2017 - protokoll og avtale (PDF)

Sist oppdatert: 21. september 2018

​Fant du det du lette etter?​