Logo for print

​EPJ-løftet skal levere ny og nyttig EPJ-funksjonalitet som gjør behandlingen tryggere for pasienten og hverdagen enklere for alle leger og avtalespesialister.

Direktoratet for e-helse leder styringsgruppen og ivaretar sekretariatsfunksjoner.

EPJ-løftet er et samarbeid mellom Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet, Den norske legeforening og EPJ-leverandører. Det er finansiert ved avsatte midler fra normaltariffoppgjøret.

Protokoll for EPJ-utvikling 2018-2019 (PDF)

Protokoll om EPJ-utvikling 2017-2018 (PDF)

Protokoll om EPJ-utvikling 2016-2017 (PDF)

Protokoll om EPJ-utvikling 2015-2016 (PDF)

Protokoll om EPJ-utvikling 2014-2015 (PDF)

Kravdokumenter for fastleger og avtalespesialister  

Direktoratet for e-helse utarbeider kravdokumenter til hvert prosjekt i EPJ-løftet. Her finner du kravdokumenter for fastleger og avtalespesialister.              

Under hvert enkelt prosjekt beskrives bakgrunnen for opprettelse, kravbeskrivelse og hvordan prosjektet er tenkt gjennomført og organisert.
 
 

Prosjekt B

Kravdokument EPJ-løftet Elektronisk overføring av EPJ (PDF)

Prosjekt C

Kravdokument EPJ-løftet Standardiserte mappingtabeller NLK (PDF)

Prosjekt D

Kravdokument D EPJ-løftet Brukervennlig meldingsovervåking (PDF)

Prosjekt E

Rapport EPJ-løftet Alternative driftsformer (PDF)

Prosjekt F

Kravdokument F  EPJ-løftet Legemiddelbehandling (PDF)

Prosjekt G:

Rapportering fase 1:

Grunnfunksjonalitet

Grunnfunksjonalitet Kravdokument Fase 1 EPJ-løftet (PDF)

ICPC2 - Filbeskrivelse Prosjekt G EPJ-løftet (PDF)

Variabelliste Prosjekt G EPJ-løftet (PDF)

Informasjonsmodell og kodeverk v.0751 Prosjekt G EPJ-løftet (PDF)

Løsningsbeskrivelser

Kravdokument for fastleger og avtalespesialister EPJ-løftet Prosjekt G Diabetes (PDF)

Influensavaksine Kravdokument EPJ-løftet (PDF)

Pneumokokkvaksine Kravdokument EPJ-løftet (PDF)

Rapportering fase 2a:

Beslutningsstøtte

Kravdokument for fastleger og avtalespesialister EPJ-løftet Diagnosepesifikke sykmeldingslenger Prosjekt G Integrasjon 2A (PDF)

Legemiddelgjennomgang Rapportering Prosjekt G Integrasjon 2 A, EPJ-løftet

Prosjekt I

Forenklet ajourfylling av felt for "Tidligere sykdommer" EPJ-løftet (PDF)   

Andre dokumenter

Innrapportering fra avtalespesialister  EPJ-løftet (PDF)

Melding med vedlegg - fastleger  EPJ-løftet (PDF) 

            

 

Sist oppdatert: 2. april 2019

​Fant du det du lette etter?​