Logo for print

Denne standarden beskriver en type melding som benyttes for elektronisk overføring av epikrise ved utskrivning fra helseinstitusjon til innleggende eller henvisende helsepersonell, pasientens faste lege og eventuelt til annet helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig oppfølging. Det skal også sendes epikrise ved poliklinisk behandling eller behandling hos spesialist, jf. forskrift om pasientjournal § 45 a.

Pasienten bør gis anledning til å opplyse hvem epikrise skal sendes til. Dersom annet ikke opplyses eller fremgår, sendes epikrise til innleggende/henvisende helsepersonell og pasientens faste lege, jf. forskrift om pasientjournal § 9. 

Kan erstattes av: HIS 80226:2014

Målgrupper

​Obligatorisk for

​Virksomheter som yter spesialisthelsetjenester

​Sende

​​Virksomheter som yter allmennlegetjenester

​Motta​

​Helseforetak og private sykehus​

​​Motta

​Virksomheter som yter tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6

​Motta

 Hjemmel: Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 3.

 

Mer om standarden

​Denne standarden beskriver XML-melding for elektronisk overføring av epikrise. Standarden dekker alle krav og anbefalinger til strukturering og innhold som er beskrevet i rapporten Medisinskfaglig innhold i epikriser - ”Den gode epikrise” (HIS 80232).

Kravdokument

Nyere versjoner

Relaterte dokumenter

XML-schema

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv (Sarepta)

Tilgjengelige profiler

Bibliografi

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin