Logo for print

Meldingen ”Elektronisk melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade” (MOAS) skal benyttes når en lege skal melde arbeidsrelatert sykdom eller skade til Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) i henhold til Arbeidsmiljøloven §5-3.

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin