Logo for print

Refusjonskrav kan enten sendes inn fullelektronisk til HELFO (helfo.no) via internett/Norsk helsenett eller som en fil på CD/minnepenn som sendes i posten.  Elektronisk innsending via internett gir økt sikkerhet og kortere saksbehandlingstid for avsender. For HELFO betyr en økning i andel elektronisk innsendte krav via internett mindre ressursbruk til manuell håndtering.

Statistikken gir en oversikt over hvordan refusjonskravene fordeler seg på innsendingsmåte for ulike fagområder. Oversikten gjelder for perioden fra januar 2013 til april 2015. Unntaksvis sender enkelte behandlere refusjonskravene sine på papir, men tall for dette er ikke tatt med i oversikten.

Statistikken viser at det er en høyere andel krav som er innsendt fullelektronisk av lege, tannlege og tannpleier. Dette har sammenheng med at det er innført plikt om elektronisk innsending på disse fagområdene, men det finnes også unntaksbestemmelser som gjør det mulig å sende inn krav som filer på f.eks. CD.

Det arbeides aktivt for å øke andelen som sender refusjonskrav via nettet ytterligere. I perioden 1. juli 2014 – 30. juni 2017 får fysioterapeuter dekket kr. 20 000 for oppkobling mot Norsk helsenett. Andelen krav som sendes fullelektronisk på fysioterapiområdet har økt som en konsekvens av dette tiltaket.

Sist oppdatert: 1. november 2015

​Fant du det du lette etter?​