Logo for print

​I revidert nasjonalbudsjett for 2018 anbefaler helseminister Bent Høie en ytterligere utsettelse av elektronisk helsekort for gravide. Begrunnelsen er blant annet at det videre arbeidet må sees i sammenheng med øvrige nasjonale e-helsetiltak.

I tråd med vår vurdering

Direktoratet for e-helse er opptatt av å lage felles løsninger som dekker felles behov. Digitalisering av svangerskapsjournalen må henge sammen med digitaliseringen av resten av journalutviklingen i Norge. Alle oppdrag Direktoratet for e-helse mottar, må sees helhetlig og i et felles arkitekturarbeid. Målet er å sikre best mulig utnyttelse av ressurser, effektiv gjenbruk av felleskomponenter og styrke totalen av gode e-helseløsninger.

- Utsettelsen er i tråd med anbefalingen som direktoratet allerede har gitt. Vi har vært opptatt av å diskutere mulige løsninger med legeforeningen, sykepleierforbundet og jordmorforeningene og fikk et entydig råd fra disse som stemte godt overens med vår egen vurdering. I praksis ser vi at selv om vi ønsker oss raske løsninger, er det vanskelig å realisere enkeltstående initiativ. Utfordringen er ikke å lage den tekniske løsningen, utfordringen er å ta løsningen i bruk og endre arbeidsprosesser, sier divisjonsdirektør for styring og standardisering i Direktoratet for e-helse, Inga Nordberg.

Hva er elektronisk helsekort for gravide?

Elektronisk helsekort for gravide er digitalisering av opplysninger i forbindelse med svangerskap og fødsel. Elektronisk helsekort for gravide skal være tilgjengelig for både helsepersonell og den gravide, styrke kommunikasjonen og gjøre det enklere å samle data til forskningsbasert kunnskap om behovene i svangerskapsomsorgen.

Sist oppdatert: 31. mai 2018

​Fant du det du lette etter?​