Logo for print

Standarden er en profil av den internasjonale standarden ebXML som beskriver et rammeverk for elektronisk kommunikasjon.

Rammeverket definerer blant annet et XML-format for en konvolutt som kan benyttes til å pakke inn elektroniske meldinger samt prosesser for kvittering, pålitelighet i meldingsoverføringen og sikkerhet. Kravdokumentet HIS 1037:2011 beskriver hvordan ebXML-konvolutten skal benyttes for å utveksle informasjon mellom virksomheter i helse- og omsorgstjenesten.

Målgrupper

​Obligatorisk for

​​Alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som yter helsehjelp og som skal sende eller motta meldinger etter forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten §6.

Hjemmel:  Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 5 første ledd bokstav a).

Kravdokument

Profil av

Relaterte dokumenter

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin