Logo for print

​Prosjektbeskrivelse

Arbeidet skal gjennomføres ved å følge nye piloter for elektronisk multidose i e-resept. Det er i 2016 allerede gjennomført følgeforskningen på eksisterende pilot, men grunnlaget i denne piloten var av lite volum.

Den nye forskningen skal:

- Bygge videre på resultater fra allerede gjennomførte undersøkelser i 2016.
- Dokumentere positive gevinster og eventuelt utilsiktede negative effekter.
- Gi kunnskap om den elektroniske forskrivningen påvirker legemiddelbehandlingen sett opp mot papirløsningen.

Resultatene av forskningen vil være viktig for å få kunnskap om hvordan multidose best kan innføres nasjonalt, samtidig som man ivaretar pasientsikkerheten og riktig legemiddelbruk.

 

Sist oppdatert: 28. juni 2017

​Fant du det du lette etter?​