Logo for print

Ser du etter kjernejournalen din?

På helsenorge.no finnes selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger.

Gå til min helse

Kjernejournal er den første digitale løsningen for deling av pasientenes helseopplysninger på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet. I pasientens kjernejournal kan helsepersonell se de samme opplysningene uavhengig av om de jobber som fastlege, på sykehus eller legevakt.

Gå til hjelpesider for kjernejournal

På våre hjelpesider finner du informasjon om kjernejournal for helsepersonell. Informasjonen oppdateres fire ganger i året.


Spørsmål og svar om kjernejournal

Hvem får kjernejournal?

Alle innbyggere som har folkeregistrert adresse får kjernejournal hvis de har norsk fødselsnummer eller D-nummer.

Får barn sin egen kjernejournal?

Ja, barn får automatisk sin egen kjernejournal. Helsepersonell har tilgang til barnets kjernejournal via sitt elektroniske journalsystem. Barnets kjernejournal er ikke tilgjengelig via helsenorge.no før barnet er 16 år, forutsatt at vedkommende har skaffet seg elektronisk ID. Foreldre med foreldreansvar kan få tilgang til sine barn (0-12 år) kjernejournal digitalt på helsenorge.no

Kan personer med sperret adresse få kjernejournal?

Nei, det opprettes ikke kjernejournal for personer som har sperret adresse i Folkeregisteret.

Kan pasienten reservere seg mot kjernejournal?

Ja, alle pasienter kan når som helst reservere seg mot kjernejournal.

Ved reservasjon blir opplysninger i kjernejournalen slettet etter 30 dager. Kjernejournal blir ikke tilgjengelig for helsepersonell.

Innen 30 dager kan pasienten angre på reservasjonen. Det gjøres ved å logge seg inn på helsenorge.no og finne Mine kjernejournal, deretter Innstillinger. Her vil man kunne avreservere seg.

Utover 30 dager må pasienten enten be om å få en ny kjernejournal ved å logge seg på helsenorge.no og velg Få kjernejournal, eller kontakte 800HELSE (800 43 573).

Kan pasienten se hvem som har åpnet kjernejournalen?

Ja, ved å logge seg på helsenorge.no (via Min helse) har pasienten tilgang til en logg som viser ved hvilken virksomhet kjernejournalen er blitt åpnet, av hvem og når.

Kan pasienten begrense helsepersonells tilgang til kjernejournalen?

Ja, pasienten har mulighet til å sperre hele eller deler av kjernejournalen for helsepersonells innsyn. Helsepersonell må be om pasientens samtykke til å se opplysningene. I en akutt situasjon hvor det står om liv og helse, kan sperringer åpnes uten samtykke.

I tillegg kan pasienten blokkere navngitte helsepersonell for tilgang til sin kjernejournal. Denne blokkeringen kan ikke åpnes selv om det er en akuttsituasjon.

Kan pasienten hindre at kjernejournalen blir tilgjengelig via helsenorge.no?

Ja, pasienten kan sperre tilgang via helsenorge.no. Da kan ikke pasienten se sin kjernejournal på helsenorge.no.

Helsepersonell har fortsatt tilgang til pasientens kjernejournal via sitt journalsystem (elektronisk pasientjournal).

Hvilke opplysninger kan pasienten selv registrere i kjernejournalen?

Pasienten har mulighet til å legge inn opplysninger som bidrar til å gjøre kjernejournalen mer utfyllende og nyttig, slik som:

  • Navn på nærmeste pårørende

  • Vansker med syn, hørsel, tale, trenger tolk

  • Sykdomshistorikk 

Kan helsepersonell bistå pasienten med å legge inn opplysninger og gjøre tilpasninger?

Ja. Hvis pasienten ønsker, kan helsepersonell registrere opplysninger på vegne av pasienten, sperre for helsepersonells innsyn og for tilgang til kjernejournal på helsenorge.no.

Helsepersonell kan reservere pasienten mot å ha kjernejournal, dersom det er aktuelt. Helsepersonell har tilgang til disse funksjonene når de er logget inn i kjernejournal. Det er viktig at helsepersonell informerer pasienten om konsekvensene av å sperre opplysninger eller reservere seg fra kjernejournal.

Hvordan kan helsepersonell informere pasienten?

  • Vise til informasjon på helsenorge.no/kjernejournal.

  • Gi pasienten informasjonsmateriell utarbeidet av Helsedirektoratet. Materiellet kan lastes ned fra denne siden. Se øvers til høyre.

  • Pasienten kan ta kontakt med brukerstøtte 800HELSE (800 43 573), som tar imot henvendelser fra innbyggerne.

Dokumentasjon for kjernejournal

Organdonasjon

​​​I kjernejournal er det etablert en elektronisk løsning som gjør det mulig å fylle ut et digitalt donorkort. ​Som helsepersonell kan du dermed enkelt se om pasienten er positiv til organdonasjon.

​Jobber du på sykehus og ønsker å melde fra om en potensiell donor?

Slik går du frem:

  • Ta kontakt med ​vakthavende transplantasjonskoordinator ved Ullevål Universitetssykehus, Rikshospitalet. Dette gjelder uansett hvilket sykehus du jobber ved. Telefonnummeret er 23 07 00 00 (døgnåpent).
  • Ring selv om du er i tvil om vedkommende kan egne seg som donor. Transplantasjonskoordinatorene vil avklare det.
  • Ta gjerne kontakt i god tid før spørsmålet om organdonasjon stilles, og helst før diagnostiske prosedyrer er igangsatt.

Kilde: Norod (Norsk ressursgruppe for organdonasjon). 


Sist oppdatert: 6. november 2018

​Fant du det du lette etter?​