Logo for print

​Portalen presenterer også informasjon om forebygging, helse, sunnhet, sykdom, behandling og den enkeltes rettigheter som pasient.

Enklere møte med sektoren

Elektroniske selvbetjeningsløsninger vil være et viktig element for framtidens helsevesen. helsenorge.no skal bidra til å gjøre den enkelte pasient, pårørende og innbyggers møte med helsetjenesten enklere, oppnå økt mestring, en styrket pasientrolle og en bedret helse.

Med utgangspunkt i de helsepolitiske målene om effektivitet, kvalitet og en styrket pasientrolle, har helsenorge.no etablert sine mål:

  • helsenorge.no skal gjøre det enklere å finne fram og velge behandler

  • helsenorge.no skal gi tilgang til egne helseopplysninger

  • helsenorge.no skal gi tilbud om selvbetjenings- og selvhjelpsmuligheter

  • helsenorge.no skal gi informasjon og råd om god helse/livsstil, symptomer, sykdom, behandling og rettigheter 

 

 

 

Lanseringsplaner for helsenorge.nohttps://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/helsenorgeno/lanseringsplanerLanseringsplaner for helsenorge.noOversikt over kommende lanseringer for ny funksjonalitet for helsenorge.no. 637

skriv ut del på facebook del på twitter