Logo for print

Portalen presenterer også informasjon om forebygging, helse, sunnhet, sykdom, behandling og den enkeltes rettigheter som pasient. Innholdet leveres av ulike aktører i helsesektoren.

Enklere møte med sektoren

helsenorge.no er laget for å bidra til å gjøre den enkelte pasient, pårørende og innbyggers møte med helsetjenesten enklere, og hjelpe dem med å oppnå økt mestring, en styrket pasientrolle og en bedret helse.

helsenorge.no skal:

  • gjøre det enklere å finne fram til og velge behandler

  • gi tilgang til egne helseopplysninger

  • gi tilbud om selvbetjenings- og selvhjelpsmuligheter

  • gi informasjon og råd om god helse og livsstil, symptomer, sykdom, behandling og rettigheter

Selvbetjeningsløsninger

Ved å logge deg inn på helsenorge.no får du som innbygger tilgang til en rekke selvbetjeningsløsninger, og du kan se helseinformasjon som er registrert om deg. Du kan blant annet se og redigere din kjernejournal, bytte fastlege, få oversikt over dine resepter, og sjekke dine vaksiner. Noen tjenester vil kun være tilgjengelige for visse deler av landet.

 
 
 
 

 

 

 

 

Lanseringsplaner for helsenorge.nohttps://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/helsenorgeno/lanseringsplanerLanseringsplaner for helsenorge.noOversikt over kommende lanseringer for ny funksjonalitet for helsenorge.no. 637

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin