Logo for print

Vil du se dine e-resepter?

På helsenorge.no finnes selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger.

Gå til min helse

Hvordan få tilgang til e-reseptløsningen?

Dere kan starte med e-resept dersom virksomheten er tilknyttet Norsk helsenett (NHN) og bruker et fagsystem som er tilrettelagt for e-resept.

Rekvirentene som skal sende e-resepter må ha egne PKI-sertifikater (smartkort). Virksomheten må ha virksomhetssertifikat.

Før oppstart må dere gjennomføre forberedelser som er nødvendige for at sikkerheten ved e-resept blir ivaretatt og for at den enkelte rekvirent blir korrekt identifisert i systemet.

Informasjonen i Helsepersonellregisteret (HPR) og i adresseregisteret til Norsk helsenett (NHN) må være riktig registrert og samstemme med informasjonen i fagsystemet.

Fagsystemet må ha riktig informasjon om Reseptformidleren slik at virksomheten kan kobles opp.

Følgende fagsystemer er per i dag tilrettelagt for e-resept:

  • System X (Hove Medical System)

  • Plenario (Infodoc)

  • WinMed2 (CompuGroup Medical)

  • CGM Journal (CompuGroup Medical)

  • Profdoc Vision (CompuGroup Medical)

  • DIPS

  • PsykBase (ASPIT AS)

  • Physica (ASPIT AS)

En forskrivningsmodul må kobles til WinMed2 og Profdoc Vision for å kunne håndtere e-resepter.

Dersom du skal ta i bruk e-resept, ta kontakt med systemleverandøren din for nærmere opplysninger om forberedelser og oppstart.

Sist oppdatert: 6. juni 2017

​Fant du det du lette etter?​