Logo for print

Det må forventes at Reseptformidleren er utilgjengelig i perioden fra:

Start: 2019-01-12 2018-12-01 23:00
Slutt: 2019-01-13 2018-12-02 03:00

For mere informasjon om ny funksjonalitet og berørte/målgrupper, se tabellen under:

REFERANSEENDRING​OMRÅDEMÅLGRUPPE
RF-365
ERSA14458
ERSA13463
Endret M9.5 og M9.6-melding *
Endringer i M9.5: Fjerning av samtykke-flagg.
Endringer i M9.6: Viser om det fins låste resepter eller ikke for pasienten, Støtte for retur av kun egne resepter dersom pasienten har blokkert rekvirenten, med informasjon om at rekvirenten er blokkert, Håndtering av endret personidentifikator (eks fra DNR til FNR) med informasjon om eventuelle endringer
​UtviklingEPJ, ​Apotek
​RF-367
ERSA13463
Håndtering av flere personidentifikatorer i RF
Det er opprettet ett lokalt register i RF som inneholder link mellom historiske personidenfikatorer (FNR/DNR).
​Utvikling​E-helse, Evry
​RF-402
ERSA13463
Endret M9.11 og M9.12 melding *
Endringer i M9.11: Fjerning av samtykke-flagg, Komprimering er lagt til
Endring i M9.12: Håndtering av endret personidentifikator (eks fra DNR til FNR) med informasjon om eventuelle endringer
Utvikling
​EPJ, Apotek
​RF-404
Håndtere feil i HPR fil uten å få nedetid på RF for rekvirenter 
Det er gjort endringer som håndterer flere feil i HPR-importen
Drift​​E-helse, Evry
​RF-411
Endret M9.7 og M9.8 melding *
Endringer i M9.7: Fjerning av samtykkeflagg.
Endringer i M9.8: Pasientreservasjon er lagt til. Dette er informasjon om at forespurt resept ikke kan utleveres på grunn av at helseperson er blokkert av pasientreservasjon.
​Utvikling
​EPJ, APotek
​RF-417
ERSA13463
Håndtering av M25 dersom pasient har endret ID
Ved mottak av M25.1, M25.2 og M25.3 skal det nå sjekkes at pasient er oppgitt med gyldig/oppdatert ID (FNR/DNR). I motsatt fall skal meldingen avvises med apprec som forklarer at pasient har byttet ID.
​Utvikling
​EPJ, Apotek
​RF-438
ERSA14838
For pasienter som allerede har multidoseapotek skal ikke annet multidoseapotek kunne registrere seg
Når et ansvarlig multidoseapotek er registrert( M27.1) på en pasient skal det ikke være mulig for et annet apotek å melde seg på før ansvarlig multidoseapotek har meldt seg av.
​Utvikling
​Apotek

Gyldig fra ikrafttredelsesdato for forskriftsendring vedr. PLL.

Sist oppdatert: 7. januar 2019

​Fant du det du lette etter?​