Logo for print

Ny applikasjonsserver for nettapotek i QA (EO382)

Egen applikasjonsserver dedikert til nettapotek i QA-miljøet til e-resept

Ny tjeneste for forespørsel om reseptliste fra nettkunde (M9NA1/M9NA2) (EO386)

Ny webtjeneste i e-resept for nye meldinger M9NA1 og M9NA2, som brukes for å sende forespørsel om reseptliste for pålogget kunde i nettapotek og utlevere reseptliste fra Reseptformidleren.

Nye applikasjonsservere for nettapotek i Produksjon (EO384)

Egne applikasjonsservere dedikert til nettapotek i produksjonsmiljøet til e-resept

Validering av teknisk bevis på kundens autentisering (EO392)

Funksjonalitet for å verifisere kundens autentisering i Reseptformidleren ved mottak av meldinger fra nettapotek, basert på teknisk bevis på kundens autentisering fra ID-porten.

Ny tjeneste for forespørsel om utvidet informasjon på resept fra nettkunde (M9NA3/M9NA4) (EO387)

Ny webtjeneste i e-resept for nye meldinger M9NA3 og M9NA4, som brukes for å sende forespørsel om utvidet informasjon om valgte resepter og utlevere reseptinformasjonen fra Reseptformidleren.

Validering av strengt fortrolig og fortrolig adresse (EO389)

Funksjonalitet for å validere om pålogget kunde eller pasient har adressetype strengt fortrolig eller fortrolig i folkeregisteret.

Nettapotek Validering innsyn barns resepter (EO390)

Funksjonalitet for å validere om pålogget kunde er registrert med familierelasjon og foreldreansvar i folkeregisteret ved bestilling på vegne av barn i nettapotek.

Validering av organisasjonsnummer i melding og sertifikat (EO391)

Funksjonalitet for å validere at meldinger fra nettapotek er kryptert og signert med virksomhetens korrekte sertifikat.

Validering ekspederingsanmodning (EO388)

Funksjonalitet for å validere at ekspederingsanmodning er sendt til en tjenestetype som kan motta og behandle slike meldinger, slik at ekspederingsanmodning ikke blir sendt til tjenester for forskrivning og nettapotek.

Responsside (EO398)

Ny responsside i Reseptformidleren for tjenesten nettapotek som kan aksesseres via en nettleser, og som gir en enkel metode for å  verifisere at tilganger og portåpninger i brannmur er korrekt satt opp.

Pålogging til nettapotek via DiFi (EO399)

Intern testklient i Direktoratet for e-helse for å teste pålogging gjennom ID-porten, og uthenting av teknisk bevis på autentiseringen fra ID-porten.

Sist oppdatert: 1. august 2016

​Fant du det du lette etter?​