Logo for print

Det må forventes at Reseptformidleren er utilgjengelig i perioden fra:

Start: 2018-06-09  23:00
Slutt: 2018-06-10  03:00

For mere informasjon of ny funksjonalitet og berørte/målgrupper, se tabellen under:

REFERANSEENDRING​OMRÅDEMÅLGRUPPE
RF-224
ERSA14456
PLL: Oppdatere RF til ny M25-flyt og regler
M25 skal lagres i 16 mnd og det skal ikke sjekkes hvem som er multidoseansvarlig lege ifbm. innsending av M25.1.
UtviklingE-helse, Evry
RF-247 Bedre sjekk ved mottak av M10
M10 uten kanselleringskode skal avvises av RF dersom den ikke inneholder ENTEN ReseptDokLegemiddel ELLER ReseptDokHandelsvare.
​Utvikling​Apotek, Bandasjist
​RF-276
ERSA13713
​Brystprotese skal IKKE forekomme på resept.
RF skal avvise M1 og M10 med brystprotese i Handelsvare
​Utvikling​EPJ, Apotek, Bandasjist
​RF-289Skille ut verifyinformasjonen til eget vindu/view i RF Admin
Informasjon fra ny verify skal ikke listes i selve aktørlisten, men i ett nytt vindu/view. Dette gjør aktørlisten mere oversiktig.
​Drift​E-helse, Evry
​RF-318​Endre sletterutiner av resepter i RF​
Resepter slettes i database først, deretter slettes filer på disk. På denne måten forhindres feilsituasjoner der data finnes i database men ikke på disk.
​Drift​E-helse, Evry
RF-344 RF sender feil i DN for for HER-id
TypeId for DN er oppgitt til "Identifikator fra Helsetjenesteenhetsregisteret" i meldinger fra reseptformidleren, men skal være DN="HER-id".
Drift
E-helse, Evry
RF-346
ERSA14343
Ny metode for endringer på multidosepasienter.
Multidosetabellen i RF utvides med en ny kolonne for "andre endringer". RF gjør en sjekk, og dersom pasienten finnes i tabellen oppdateres den med timestamp for mottak av meldingen.
(Ble satt i produksjon 03.04.2018)
​DriftApotek

​RF-353 ​PLL: Endre personvernsmekanismer i RF fra samtykke til reservasjon
Forberede endringer relatert til oppdaterte forskrifter. Når forskriften trer i kraft skal det ikke lengre kreves samtykke for å slå opp i Reseptformidleren.
​Utvikling​EPJ, Apotek, Bandasjist
​RF-369 ​Årsak til tilbakekalling for seponert resept
Sende med informasjon fra RF til helsenorge om resepten er seponert eller om den er tilbakekalt med annen årsak.
​Utvikling​E-helse, Evry

Sist oppdatert: 23. april 2018

​Fant du det du lette etter?​