Logo for print

Leveranse 2

Behov for tilpasninger i RF-admin for flere statistikk uttrekk (EO295)

Muligheter for å ta ut M1 statistikk fra RF som skiller mellom sykehus og andre enheter. M10 statistikk som kan splittes på papir-resepter og øvrige resepter, samt mulighet for å fordele disse mellom sykehus og andre enheter.

Logge pasientfødselsnummer på M5 i eventloggen (EO309)

Inkludere pasientfødselsnummer i eventloggen ved søk etter manglende M5-tilbaketrekking for å kunne finne relatere M5 til pasient.

Endring behandlingsregel for feilet dekryptering av meldinger (EO312)

Bedre håndtering av feilmeldinger relatert til gammelt og nytt RF sertifikat. Denne feilmeldingen vil nå bli håndtert på en måte som ikke fører til svartelisting for asynkrone meldinger for enkelte aktører.

Automatisk sletting fra RFA-Alerts tabell (EO313)

Implementering av automatisk sletting av eldre logger (> 60 dager) relatert til ikke-mottatte apprec’er, transportkvitteringer og feilede M21.

Sletting av M25 meldinger (EO314)

Implementering av rutine for automatisk sletting av M25 meldinger i henhold til regler. Meldingene skal slettes etter 13 måneder.

Øke antall tegn i navnefeltene (EO315)

For å unngå at Reseptformidleren avviser resepter hvor pasienten har lange navn, vil pasientens fornavn, mellomnavn eller etternavn bli trunkert hvis de inneholder mere enn 30 tegn.

Sist oppdatert: 11. desember 2015

​Fant du det du lette etter?​