Logo for print

Vil du se dine e-resepter?

På helsenorge.no finnes selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger.

Gå til min helse

Generelt om e-resept

Tema

Hva kan jeg lære?​Målgruppe
Slik bruker du e-resept riktig​Gir deg det viktigste du trenger å vite for å bruke e-resept riktig ​Leger
Opplæring for leger -
Kvalitet i e-resept (PDF)
​Pasientscenarioer om pasientsikkerhetsrisiko ved manglende oppslag og tilbakekalling fra Reseptformidleren. ​Leger

Multidose

Tema

Hva kan jeg lære?​Målgruppe

Om e-resept, "legemidler i bruk" i Reseptformidleren (LIB i RF) 

​Gir en grundig innføring i e-resept, hva LIB i RF er, hvordan det fungerer og hvilke endringer det medfører Helsepersonell med behov for å lære om LIB i RF

Om "legemidler i bruk" (LIB) i Forskrivningsmodulen

Gir en grundig innføring i LIB i RF, samt funksjonalitet for LIB i RF i Forskrivningsmodulen​Leger som bruker Forskrivningsmodulen

 

Forskrivningsmodulen

Tema

Hva kan jeg lære?​Målgruppe

Opplæring i e-resept – Forskrivningsmodulen

Opplæring i flere typer handlinger i forskrivningsmodulen
Leger som bruker forskrivningsmodulen


Sist oppdatert: 11. oktober 2017

​Fant du det du lette etter?​