Logo for print

Vil du se dine e-resepter?

På helsenorge.no finnes selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger.

Gå til min helse

 

Generelt om e-resept

Tema

Hva kan jeg lære?

​Målgruppe

​Kvalitet i e-resept
En teoretisk og praktisk innføring i hvordan e-resept brukes riktig.
Alle som bruker e-resept

Multidose

Tema

Hva kan jeg lære?

​Målgruppe

​Grunnleggende innføring i konseptet for multidose i e-resept​Grunnleggende innføring i multidose i e-resept. Hvordan det fungerer og hvilke endringer det medfører* ​Helsepersonell med behov for å lære om multidose i e-resept
​Hvordan bruke multidose i e-resept i Forskrivningsmodulen (FM)
​Gir en grundig innføring i multidose i e-resept i Forskrivningsmodulen
​Leger som bruker Forskrivningsmodulen

*For opplæring av multidose i e-resept i øvrige EPJ som har støtte for løsningen, henvises til EPJ-leverandøren 

Forskrivningsmodulen

Tema

Hva kan jeg lære?

​Målgruppe

Opplæring i e-resept – Forskrivningsmodulen

Opplæring i flere typer handlinger i forskrivningsmodulen
Leger som bruker forskrivningsmodulen
​Opplæring i e-resept- Fjerning av pasientsamtykke RFOvergang fra samtykkekrav til mulig reservasjonsrett for oppslag i ReseptformidlerenAlle rekvienter
 

Slik oppdaterer leger Reseptformidleren

Uaktuelle resepter skal fjernes fra Reseptformidleren.

1. Sjekk eksisterende resepter

Slår du opp i Reseptformidleren får du oppdatert reseptinformasjon om pasienten, både resepter du og andre leger har sendt.

Ta alltid stilling til eksisterende resepter før du sender nye.

2. Tilbakekall uaktuelle resepter og send nye resepter

Resepter som pasienten ikke lengre skal ha og er uaktuelle, har du ansvar for å tilbakekalle før du sender nye. Det gjelder også resepter fra andre leger.

Reseptformidleren skal bare inneholde resepter på legemidler pasienten trenger. Du bør også sørge for at din lokale legemiddeloversikt (Legemidler i bruk) er samstemt med reseptformidleren.

Rapport "Kvalitet i e-resept"

I rapporten «Kvalitet i e-resept» er det kartlagt omfanget, årsaker og tiltak for å redusere problemet med uaktuelle resepter.

Sist oppdatert: 29. januar 2019

​Fant du det du lette etter?​