Logo for print

Vil du se dine e-resepter?

På helsenorge.no finnes selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger.

Gå til min helse

Generelt om e-resept

Tema

Hva kan jeg lære?

​Målgruppe

​Kvalitet i e-resept
En teoretisk og praktisk innføring i hvordan e-resept bør brukes.
Alle som bruker e-resept
Slik bruker du e-resept riktig​Gir deg det viktigste du trenger å vite for å bruke e-resept riktig ​Leger
Opplæring for leger -
Kvalitet i e-resept (PDF)
​Pasientscenarioer om pasientsikkerhetsrisiko ved manglende oppslag og tilbakekalling fra Reseptformidleren. ​Leger

Multidose

Tema

Hva kan jeg lære?

​Målgruppe

​Grunnleggende innføring i konseptet for multidose i e-resept​Grunnleggende innføring i multidose i e-resept. Hvordan det fungerer og hvilke endringer det medfører* ​Helsepersonell med behov for å lære om multidose i e-resept
​Hvordan bruke multidose i e-resept i Forskrivningsmodulen (FM)
​Gir en grundig innføring i multidose i e-resept i Forskrivningsmodulen
​Leger som bruker Forskrivningsmodulen

*For opplæring av multidose i e-resept i øvrige EPJ som har støtte for løsningen, henvises til EPJ-leverandøren 

Forskrivningsmodulen

Tema

Hva kan jeg lære?

​Målgruppe

Opplæring i e-resept – Forskrivningsmodulen

Opplæring i flere typer handlinger i forskrivningsmodulen
Leger som bruker forskrivningsmodulen


Sist oppdatert: 6. mars 2018

​Fant du det du lette etter?​