Logo for print

Vil du se dine e-resepter?

På helsenorge.no finnes selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger.

Gå til min helse

Generelt om e-resept

Tema

Hva kan jeg lære?

​Målgruppe

​Kvalitet i e-resept
En teoretisk og praktisk innføring i hvordan e-resept bør brukes.
Alle som bruker e-resept
Slik bruker du e-resept riktig​Gir deg det viktigste du trenger å vite for å bruke e-resept riktig ​Leger
Opplæring for leger -
Kvalitet i e-resept (PDF)
​Pasientscenarioer om pasientsikkerhetsrisiko ved manglende oppslag og tilbakekalling fra Reseptformidleren. ​Leger

Multidose

Tema

Hva kan jeg lære?

​Målgruppe

​Grunnleggende innføring i konseptet for multidose i e-resept​Grunnleggende innføring i multidose i e-resept. Hvordan det fungerer og hvilke endringer det medfører* ​Helsepersonell med behov for å lære om multidose i e-resept
​Hvordan bruke multidose i e-resept i Forskrivningsmodulen (FM)
​Gir en grundig innføring i multidose i e-resept i Forskrivningsmodulen
​Leger som bruker Forskrivningsmodulen

*For opplæring av multidose i e-resept i øvrige EPJ som har støtte for løsningen, henvises til EPJ-leverandøren 

Forskrivningsmodulen

Tema

Hva kan jeg lære?

​Målgruppe

Opplæring i e-resept – Forskrivningsmodulen

Opplæring i flere typer handlinger i forskrivningsmodulen
Leger som bruker forskrivningsmodulen


Slik oppdaterer leger Reseptformidleren

Uaktuelle resepter skal fjernes fra Reseptformidleren.

1. Innhent samtykke fra pasienten

Pasienten skal samtykke til at legen gjør oppslag i Reseptformidleren for å se resepter fra andre leger.

For sykehusleger gjelder et samtykke fra pasienten så lenge behandlingen pågår, mens for fastlegen gjelder samtykket helt til pasienten trekker det tilbake.

2. Sjekk eksisterende resepter

Slår du opp i Reseptformidleren får du oppdatert reseptinformasjon om pasienten, både resepter du og andre leger har sendt.

Ta alltid stilling til eksisterende resepter før du sender nye.

3. Tilbakekall uaktuelle resepter og send nye resepter

Resepter som pasienten ikke lengre skal ha og er uaktuelle, har du ansvar for å tilbakekalle før du sender nye. Det gjelder også resepter fra andre leger.

Reseptformidleren skal bare inneholde resepter på legemidler pasienten trenger. Du bør også sørge for at din lokale legemiddeloversikt (Legemidler i bruk) er samstemt med reseptformidleren.

Rapport "Kvalitet i e-resept"

I rapporten «Kvalitet i e-resept» er det kartlagt omfanget, årsaker og tiltak for å redusere problemet med uaktuelle resepter.

Sist oppdatert: 22. august 2018

​Fant du det du lette etter?​