Logo for print

Vil du se dine e-resepter?

På helsenorge.no finnes selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger.

Gå til min helse

Hva er e-resept?

E-resept er en elektronisk samhandlingskjede for sikker overføring av reseptinformasjon. Den reduserer risikoen for feil i forskrivning og utlevering av legemidler, og oppfyller strenge krav til sikkerhet og personvern. E-resept er en byggekloss for nasjonale e-helse-initiativ som blant annet kjernejournal.

Hvorfor e-resept?

Feilmedisinering resulterer hvert år i skader og dødsfall og e-resept reduserer risikoen for feil i forskrivning og utlevering av legemidler.

En e-resept kan ikke forfalskes, og gir også andre gevinster som en mer komplett oversikt over legemidler i bruk, enklere arbeidsprosesser og raskere saksbehandling. I tillegg får pasienten økt informasjon ved bruk av publikumstjenesten Mine resepter tilgjengelig på helsenorge.no.

Her får du en oversikt over alle fordelene med e-resept.

Hvem bruker e-resept? 

Fastlegene, apotek og bandasjister

Alle legekontor, legevakter, apotek og nesten alle bandasjister benytter e-resept. I dag er over 80 % av alle resepter som utstedes elektroniske.

Sykehusene

Det er tilrettelagt for å bruke e-resept på alle de regionale helseforetakene.

Sist oppdatert: 6. juni 2017

​Fant du det du lette etter?​