Logo for print

Hva er e-resept?

E-resept er en elektronisk samhandlingskjede for sikker overføring av reseptinformasjon. Den reduserer risikoen for feil i forskrivning og utlevering av legemidler, og oppfyller strenge krav til sikkerhet og personvern. E-resept er en byggekloss for nasjonale e-helse-initiativ som blant annet kjernejournal.

Hvorfor e-resept?

Feilmedisinering resulterer hvert år i skader og dødsfall og e-resept reduserer risikoen for feil i forskrivning og utlevering av legemidler.

En e-resept kan ikke forfalskes, og gir også andre gevinster som en mer komplett oversikt over legemidler i bruk, enklere arbeidsprosesser og raskere saksbehandling. I tillegg får pasienten økt informasjon ved bruk av publikumstjenesten Mine resepter tilgjengelig på helsenorge.no.

Her får du en oversikt over alle fordelene med e-resept.

Hvem bruker e-resept? 

Fastlegene, apotek og bandasjister

Alle legekontor, legevakter, apotek og nesten alle bandasjister benytter e-resept. I dag er over 80 % av alle resepter som utstedes elektroniske.

Sykehusene

De regionale helseforetakene er i gang med arbeidet for tilrettelegge for bruk av e-resept på sykehusene.

  • Helse Vest: Avsluttet sitt innføringsprosjekt juni 2014. Gjennom våren 2014 fikk alle rekvirenter i regionen tilgang til å forskrive elektronisk.

  • Helse Midt: Alle HF har støtte for e-resept. Prosjektet løper ut 2016 for videre fokus på arbeidsprosesser ved bruk av e-resept og kjernejournal.

  • Helse Sør Øst: Er i full gang med innføring. I løpet av 2016 skal Innlandet sykehus, Oslo universitetssykehus og Sunnaas sykehus, som siste HF i regionen, ta i bruk e-resept.

  • Helse Nord: Hele UNN har innført e-resept. Teknisk er løsningen tilrettelagt for samtlige HF i regionen. Innføringsaktiviteter på øvrige HF er planlagt gjennomført i 2016.

Sist oppdatert: 24. april 2017

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin