Logo for print

​E-resept på sykehus

Sykehusene står for om lag 20 prosent av alle resepter i Norge. Dermed vil bruk av e-resept på sykehus også kunne bidra sterkt til målene om økt pasientsikkerhet ved tryggere legemiddelbruk.​

De regionale helseforetakene er i gang med arbeidet for tilrettelegge for bruk av e-resept på sykehusene.

Hos de regionale helseforetakene kan man også få mer informasjon.

Multidose i e-resept

Pasienter som trenger legemidler i multidosepakninger skal også kunne bruke e-reseptløsningen. Multidose i e-resept prøves nå ut og planlegges for nasjonal utrulling i 2017/18.

Vi har utarbeidet en egen e-læring for multidose i e-resept, som finnes på våre opplæringssider.

Nye forskrivningsgrupper
(tannleger, jordmødre og helsesøstre)

Den nasjonale e-reseptløsningen er tilrettelagt slik at tannleger kan ta i bruk løsningen. Det fordrer imidlertid at tannlegens system har utviklet støtte for dette. Leverandører av tannlegesystem som benyttes i det norske markedet jobber med utviklingen. Den enkelte tannlege må derfor kontakte sin leverandør for å få mer informasjon om tidspunkt for når det vil være tilgjengelig. 

Les mer om arbeidet med å tilpasse e-resept til nye rekvirentgrupper.

Sist oppdatert: 15. juni 2018

​Fant du det du lette etter?​