Logo for print

Gjeldende meldingsversjon for e-resept

 E-helse er databehandlingsansvarlig for e-reseptløsningen. I henhold til Reseptformidlerforskriftens §2-4 skal databehandlingsansvarlig (E-helse) sikre at opplysninger som lagres i Reseptformidleren er på format fastsatt av direktoratet. Innføring av e-resept meldingsversjon 2.5 har pågått siden 2015. Fra og med 1.1.18 er gjeldende meldingsformat for e-resept versjon 2.5.

Meldingsversjon 2.5 består av tilpasninger knyttet til endringer i forskrift/lovverk, innarbeidelse av endringsforslag i løsningen, optimalisering av løsningen samt ytelsesforbedringer. E-resept meldingsversjon 2.5 er også en forutsetning for multidose i e-resept. Mer informasjon om e-resept versjon 2.5

Per 1.1.18 kommuniserer alle aktører i e-reseptkjeden på gjeldende meldingsformat, med unntak av EPJ-systemet SystemX. Det er inngått en særavtale mellom leverandøren av SystemX og E-helse om fortsatt drift av meldingsversjon 2.4 i påvente av oppgradering til meldingsversjon 2.5 for dette systemet.

Sist oppdatert: 9. januar 2018

​Fant du det du lette etter?​