Logo for print

Vil du se dine e-resepter?

På helsenorge.no finnes selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger.

Gå til min helse

"Mine Resepter" finner pasienten ved å logge seg inn med sin elektroniske ID på helsenorge.

Her kan man:

  • se om resepten er tilgjengelig på apotek

  • få oversikt over gyldige e-resepter og se om det er mer igjen på resepten

  • se barnas resepter og eventuelt andres resepter som pasienten har fullmakt til å se

  • se hvilke fullmakter pasienten selv har

Mer informasjon

Sist oppdatert: 6. juni 2017

​Fant du det du lette etter?​