Logo for print

"Mine Resepter" finner pasienten ved å logge seg inn med sin elektroniske ID på helsenorge.

Her kan man:

  • se om resepten er tilgjengelig på apotek

  • få oversikt over gyldige e-resepter og se om det er mer igjen på resepten

  • se barnas resepter og eventuelt andres resepter som pasienten har fullmakt til å se

  • se hvilke fullmakter pasienten selv har

Mer informasjon

Sist oppdatert: 8. februar 2017

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin