Logo for print

Vil du se dine e-resepter?

På helsenorge.no finnes selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger.

Gå til min helse

​​1. Innhent samtykke fra pasienten

Pasienten skal samtykke til at legen gjør oppslag i Reseptformidleren for å se resepter fra andre leger.

Om samtykke

For sykehusleger gjelder et samtykke fra pasienten så lenge behandlingen pågår, mens for fastlegen gjelder samtykket helt til pasienten trekker det tilbake.

2. Sjekk eksisterende resepter

Slår du opp i Reseptformidleren får du oppdatert reseptinformasjon om pasienten, både resepter du og andre leger har sendt.

Ta alltid stilling til eksisterende resepter før du sender nye.

3. Tilbakekall uaktuelle resepter og send nye resepter

Resepter som pasienten ikke lengre skal ha og er uaktuelle, har du ansvar for å tilbakekalle før du sender nye. Det gjelder også resepter fra andre leger.

Reseptformidleren skal bare inneholde resepter på legemidler pasienten trenger. Du bør også sørge for at din lokale legemiddeloversikt (Legemidler i bruk)er samstemt med reseptformidleren.

Rapport "Kvalitet i e-resept"

I rapporten «Kvalitet i e-resept» er det kartlagt omfanget, årsaker og tiltak for å redusere problemet med uaktuelle resepter.

 

Sist oppdatert: 6. juni 2017

​Fant du det du lette etter?​