Logo for print

Hensikten med den nye meldingsversjonen er å ivareta nye forskriftskrav samt å innarbeide endringer som aktørene har sett behov for etter oppstart av e-resept.​

Ny meldingsversjon

Reseptformidleren ble aktivert for den nye meldingsversjonen 31. oktober 2015. Oppstart av å sende e-reseptmeldinger på versjon 2.5 er konfigurasjonsstyrt i det enkelte system og etter 31. oktober 2015 ble det gjennomført en kontrollert overgang til å sende meldinger på versjon 2.5 hos utvalgte legekontorer og utleverere.

Overgangen til ny meldingsversjon er gått bra. Det er kun noen få aktører i e-reseptkjeden som ikke har gått over til ny meldingsversjon.
Frist for overgang til e-resept versjon 2.5 er 31.12.2017.

Dokumentarkiv versjon 2.5

​DokumentVersjonFormatStørrelse

Brukskonvensjoner for e-resept og avansert strukturert dosering 

Notatet beskriver hvordan datamodellen for avansert strukturert dosering i e-resept (M1 og til dels M30) foreslås brukt i praksis.

​1.1

​pdf

​398kB

Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept (DFS)

Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept (DFS) - Endringsmarkert (2.2MB)

Dokumentet gir rammene for detaljerte funksjonelle spesifikasjoner av e-resept-løsningen. Felles funksjonalitet og spesifikk funksjonalitet for hver aktør beskrives. Det er utarbeidet detaljerte spesifikasjoner for løsningene til hver aktør, innenfor rammene beskrevet i dette dokumentet.

​2.08

​pdf

1.6MB​

 

Dokumentasjon e-resept av doseringsDLL

Grensesnitt og funksjonalitet som leveres i Generell Doserings DLL (GDDLL) som kan brukes til å konvertere strukturert dosering til EnkelDoseringsVeiledning for bruk på etikett og til formidling til parter som ikke støtter visning av strukturert dosering.

​1.0

pdf

241kB​

E-resept arkitektur​

E-resept arkitektur​ - Endringsmarkert (1003kB​)

Beskrivelse e-resept-arkitekturen, inkludert en referansemodell, løsningsarkitekturen, sikkerhetsarkitektur, integrasjonsarkitekturen, informasjonsarkitekturen, utviklings-/testmiljø og driftsarkitekturen.

2.8

pdf​

789kB

​E-resept meldingsdefinisjoner (2015-12-10​)

Meldingsdefinisjonene inkluderer XML, XSD, hodemeldinger og dokumentasjon. Versjonsmerknader

​2.5

zip​

14.4MB

Kodeverk i e-resept​

Dokumentet beskriver de tre hovedtypene av kodeverk som benyttes av e-resept. Kodeverk utviklet av e-resept, bransjekodeverk forvaltet av helsedirektoratet og bransjekodeverk ikke forvaltet av helsedirektoratet.

1.6

​pdf

252kB

Overordnet funksjonell e-resept spesifikasjon​ (OFS)

Overordnet funksjonell e-resept spesifikasjon​ (OFS) - Endringsmarkert (478kB)

Samlet, overordnet bilde av funksjonsmåten til e-reseptløsningen. Dokumentet inneholder tilstrekkelig informasjon til at en leser kan forstå hvordan resepter behandles i alle ledd i kjeden.

1.6

pdf​

​442kB

Rekvirentspesifikasjon e-resept allmennlege

Rekvirentspesifikasjon e-resept allmennlege - Endringsmarkert (1.7MB)

Dokumentet inneholder de funksjonelle spesifikasjonene (mål, omfang, krav og dokumentasjon) for rekvirentsystemene i e-resept som skal benyttes hos allmennleger. Spesifikasjonene må sees i sammenheng med øvrig e-reseptdokumentasjon.

6.1​

pdf​

1.7MB

Rekvirentspesifikasjon e-resept RHF Del 1

Dokumentet inneholder de funksjonelle spesifikasjonene (mål, omfang, krav og dokumentasjon) for rekvirentsystemene i e-resept som skal benyttes hos RHF. Spesifikasjonene må sees i sammenheng med øvrig e-reseptdokumentasjon.

​4.0

​pdf

1.3MB

Rekvirentspesifikasjon e-resept RHF Del 2

1.0​

​pdf

​519kB

Dokumentarkiv versjon 2.4

​DokumentVersjonFormatStørrelse

E-resept meldingsdefinisjoner ​(2013.05.06)

Meldingsdefinisjonene inkluderer XML, XSD, hodemeldinger og dokumentasjon.

​2.4

zip

15.9MB

 

Sist oppdatert: 26. juni 2017

​Fant du det du lette etter?​