Logo for print

Gjeldende meldingsversjon for e-resept

E-helse er databehandlingsansvarlig for e-reseptløsningen. I henhold til Reseptformidlerforskriftens §2-4 skal databehandlingsansvarlig (E-helse) sikre at opplysninger som lagres i Reseptformidleren er på format fastsatt av direktoratet. Innføring av e-resept meldingsversjon 2.5 har pågått siden 2015. Fra og med 1.1.18 er gjeldende meldingsformat for e-resept versjon 2.5.

Meldingsversjon 2.5 består av tilpasninger knyttet til endringer i forskrift/lovverk, innarbeidelse av endringsforslag i løsningen, optimalisering av løsningen samt ytelsesforbedringer. E-resept meldingsversjon 2.5 er også en forutsetning for multidose i e-resept. Mer informasjon om e-resept versjon 2.5

Per 1.1.18 kommuniserer alle aktører i e-reseptkjeden på gjeldende meldingsformat, med unntak av EPJ-systemet SystemX. Det er inngått en særavtale mellom leverandøren av SystemX og E-helse om fortsatt drift av meldingsversjon 2.4 i påvente av oppgradering til meldingsversjon 2.5 for dette systemet.

Tekniske forutsetninger for å ta i bruk e-resept

Tilknytning til Norsk helsenett (NHN) og et tilrettelagt fagsystem må være på plass for å ta i bruk e-resept.

Hvordan få tilgang til e-reseptløsningen?

Dere kan starte med e-resept dersom virksomheten er tilknyttet Norsk helsenett (NHN) og bruker et fagsystem som er tilrettelagt for e-resept.

Rekvirentene som skal sende e-resepter må ha egne PKI-sertifikater (smartkort). Virksomheten må ha virksomhetssertifikat.

Før oppstart må dere gjennomføre forberedelser som er nødvendige for at sikkerheten ved e-resept blir ivaretatt og for at den enkelte rekvirent blir korrekt identifisert i systemet.

Informasjonen i Helsepersonellregisteret (HPR) og i adresseregisteret til Norsk helsenett (NHN) må være riktig registrert og samstemme med informasjonen i fagsystemet.

Fagsystemet må ha riktig informasjon om Reseptformidleren slik at virksomheten kan kobles opp.

Følgende fagsystemer er per i dag tilrettelagt for e-resept:

 

  • System X (Hove Medical System)
  • Plenario (Infodoc)
  • WinMed2 (CompuGroup Medical)
  • CGM Journal (CompuGroup Medical)
  • Profdoc Vision (CompuGroup Medical)
  • DIPS
  • PsykBase (ASPIT AS)
  • Physica (ASPIT AS)

En forskrivningsmodul må kobles til WinMed2 og Profdoc Vision for å kunne håndtere e-resepter.

Dersom du skal ta i bruk e-resept, ta kontakt med systemleverandøren din for nærmere opplysninger om forberedelser og oppstart.

Gjeldende dokumentasjon

​Dokument
VersjonDato
Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept (DFS) (pdf, 2.8MB)
Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept (DFS) - Endringsmarkert (pdf, 2.9MB)

Dokumentet gir rammene for detaljerte funksjonelle spesifikasjoner av e-resept-løsningen. Felles funksjonalitet og spesifikk funksjonalitet for hver aktør beskrives. Det er utarbeidet detaljerte spesifikasjoner for løsningene til hver aktør, innenfor rammene beskrevet i dette dokumentet.

2.09
​04‑2018
Rekvirentkrav e-resept  (excel, 125kB) 
Rekvirentspesifikasjon e-resept - Innledning (pdf, 581kB) 
Rekvirentspesifikasjon e-resept - Innledning - Endringsmarkert (pdf, 583kB)

Dokumentene inneholder de funksjonelle spesifikasjonene (mål, omfang, krav og dokumentasjon) for rekvirentsystemene i e-resept som skal benyttes, og gjelder for både allmennleger og RHF. Spesifikasjonene må sees i sammenheng med øvrig e-reseptdokumentasjon.

​6.303‑2018
Spesifikasjon magistrelle resepter i e-resept forenklet løsning versjon 2.1 (pdf, 795kB)
Spesifikasjon magistrelle resepter i e-resept forenklet løsning versjon 2.1 - Endringsmarkert (pdf, 796kB)

Dokumentene inneholder de funksjonelle spesifikasjonene (mål, omfang, krav og dokumentasjon) for rekvirentsystemene i e-resept som skal benyttes, og gjelder for både allmennleger og RHF. Spesifikasjonene må sees i sammenheng med øvrig e-reseptdokumentasjon.

​2.1​06‑2017
Arkitektur​ e-resept (pdf, 789kB)
Arkitektur​ e-resept - Endringsmarkert (pdf,1003kB​)

Beskrivelse e-resept-arkitekturen, inkludert en referansemodell, løsningsarkitekturen, sikkerhetsarkitektur, integrasjonsarkitekturen, informasjonsarkitekturen, utviklings-/testmiljø og driftsarkitekturen.

​2.8​06‑2016
Meldingsdefinisjoner e-resept (zip, 14.4MB)
Versjonsmerknader (pdf, 429kB)

Meldingsdefinisjonene inkluderer XML, XSD, hodemeldinger og dokumentasjon.

​2.5​12‑2015
Overordnet funksjonell e-resept spesifikasjon​ (OFS) (pdf, 442kB)
Overordnet funksjonell e-resept spesifikasjon​ (OFS) - Endringsmarkert (478kB)

Samlet, overordnet bilde av funksjonsmåten til e-reseptløsningen. Dokumentet inneholder tilstrekkelig informasjon til at en leser kan forstå hvordan resepter behandles i alle ledd i kjeden.

1.6
​11‑2015
Kodeverk i e-resept​ (pdf, 252kB)

Dokumentet beskriver de tre hovedtypene av kodeverk som benyttes av e-resept. Kodeverk utviklet av e-resept, bransjekodeverk forvaltet av helsedirektoratet og bransjekodeverk ikke forvaltet av helsedirektoratet.

​1.605-2014
Brukskonvensjoner og avansert strukturert dosering for e-resept v1.1  (pdf, 398kB)

Notatet beskriver hvordan datamodellen for avansert strukturert dosering i e-resept (M1 og til dels M30) foreslås brukt i praksis

​1.1​09‑2013
Dokumentasjon av DoseringsDLL i e-resept (pdf, 385kB)

Grensesnitt og funksjonalitet som leveres i Generell Doserings DLL (GDDLL) som kan brukes til å konvertere strukturert dosering til EnkelDoseringsVeiledning for bruk på etikett og til formidling til parter som ikke støtter visning av strukturert dosering.

​1.1
11‑2017

Dokumentasjon relatert til endringer i Reseptformidlerforskriften (Pasientens legemiddelliste)

​Dokument
VersjonDato
Detaljert funksjonell spesifikasjon (DFS) for e-resept v2.10 (pdf, 3.9MB)
Detaljert funksjonell spesifikasjon (DFS) for e-resept v2.10 endringsmarkert.pdf (pdf, 5.0MB)
​2.10

​Overordnet funksjonell spesifikasjon (OFS) for e-resept v1.7 (pdf, 833kB)
Overordnet funksjonell spesifikasjon (OFS) for e-resept v1.7 endringsmarkert (pdf, 854kB)
​1.7
​Rekvirentkrav for e-resept (excel, 111kB)
Rekvirentspesifikasjon e-resept (pdf, 3.6MB)
​7.0

Funksjonelle krav ved integrasjon med Forskrivningsmodulen (FM)

dokument​​versjon​dato
Funksjonelle krav ved integrasjon med FM  (pdf, 779kB)
​1.2 ​08-2018

Arkiv

Arkiv, eldre dokumenter
Sist oppdatert: 26. oktober 2018

​Fant du det du lette etter?​