Logo for print

Gjeldende meldingsversjon for e-resept

 E-helse er databehandlingsansvarlig for e-reseptløsningen. I henhold til Reseptformidlerforskriftens §2-4 skal databehandlingsansvarlig (E-helse) sikre at opplysninger som lagres i Reseptformidleren er på format fastsatt av direktoratet. Innføring av e-resept meldingsversjon 2.5 har pågått siden 2015. Fra og med 1.1.18 er gjeldende meldingsformat for e-resept versjon 2.5.

Meldingsversjon 2.5 består av tilpasninger knyttet til endringer i forskrift/lovverk, innarbeidelse av endringsforslag i løsningen, optimalisering av løsningen samt ytelsesforbedringer. E-resept meldingsversjon 2.5 er også en forutsetning for multidose i e-resept. Mer informasjon om e-resept versjon 2.5

Per 1.1.18 kommuniserer alle aktører i e-reseptkjeden på gjeldende meldingsformat, med unntak av EPJ-systemet SystemX. Det er inngått en særavtale mellom leverandøren av SystemX og E-helse om fortsatt drift av meldingsversjon 2.4 i påvente av oppgradering til meldingsversjon 2.5 for dette systemet.

Dokumentarkiv versjon 2.5

​DokumentVersjonFormatStørrelse
Brukskonvensjoner for e-resept og avansert strukturert dosering 

Notatet beskriver hvordan datamodellen for avansert strukturert dosering i e-resept (M1 og til dels M30) foreslås brukt i praksis.

​1.1​pdf​398kB
Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept (DFS)

Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept (DFS) - Endringsmarkert (2.9MB)

Dokumentet gir rammene for detaljerte funksjonelle spesifikasjoner av e-resept-løsningen. Felles funksjonalitet og spesifikk funksjonalitet for hver aktør beskrives. Det er utarbeidet detaljerte spesifikasjoner for løsningene til hver aktør, innenfor rammene beskrevet i dette dokumentet.


​2.09​pdf2.8MB​
Dokumentasjon e-resept av doseringsDLL

Grensesnitt og funksjonalitet som leveres i Generell Doserings DLL (GDDLL) som kan brukes til å konvertere strukturert dosering til EnkelDoseringsVeiledning for bruk på etikett og til formidling til parter som ikke støtter visning av strukturert dosering.

​1.0pdf241kB​
E-resept arkitektur​

E-resept arkitektur​ - Endringsmarkert (1003kB​)

Beskrivelse e-resept-arkitekturen, inkludert en referansemodell, løsningsarkitekturen, sikkerhetsarkitektur, integrasjonsarkitekturen, informasjonsarkitekturen, utviklings-/testmiljø og driftsarkitekturen.

2.8pdf​789kB
​E-resept meldingsdefinisjoner (2015-12-10​)

Meldingsdefinisjonene inkluderer XML, XSD, hodemeldinger og dokumentasjon. Versjonsmerknader

​2.5zip14.4MB
Kodeverk i e-resept​

Dokumentet beskriver de tre hovedtypene av kodeverk som benyttes av e-resept. Kodeverk utviklet av e-resept, bransjekodeverk forvaltet av helsedirektoratet og bransjekodeverk ikke forvaltet av helsedirektoratet.

1.6​pdf252kB
Overordnet funksjonell e-resept spesifikasjon​ (OFS)

Overordnet funksjonell e-resept spesifikasjon​ (OFS) - Endringsmarkert (478kB)

Samlet, overordnet bilde av funksjonsmåten til e-reseptløsningen. Dokumentet inneholder tilstrekkelig informasjon til at en leser kan forstå hvordan resepter behandles i alle ledd i kjeden.

1.6pdf​​442kB
Rekvirentkrav e-resept

Rekvirentspesifikasjon e-resept - Innledning (pdf, 581kB)
Rekvirentspesifikasjon e-resept - Innledning - Endringsmarkert (pdf, 583kB)

Spesifikasjon magistrelle resepter i e-resept forenklet løsning versjon 2.1​ (pdf, 795kB)

Spesifikasjon magistrelle resepter i e-resept forenklet løsning versjon 2.1 - Endringsmarkert (pdf, 796kB)

Dokumentene inneholder de funksjonelle spesifikasjonene (mål, omfang, krav og dokumentasjon) for rekvirentsystemene i e-resept som skal benyttes, og gjelder for både allmennleger og RHF. Spesifikasjonene må sees i sammenheng med øvrig e-reseptdokumentasjon.


​6.3
excel​125kB

Dokumentarkiv versjon 2.4

​DokumentVersjonFormatStørrelse
E-resept meldingsdefinisjoner ​(2013.05.06)

Meldingsdefinisjonene inkluderer XML, XSD, hodemeldinger og dokumentasjon.

2.4zip15.9MB

Sist oppdatert: 1. august 2018

​Fant du det du lette etter?​