Logo for print

 

 

Godkjenningsprøve og opplæring i kjernejournalhttps://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/kjernejournal/godkjenningsprove-og-opplering-i-kjernejournalGodkjenningsprøve og opplæring i kjernejournalBruk 10 minutter på 10 spørsmål, og ta godkjenningsprøven i dag.746
Hva er kjernejournal?https://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/kjernejournal/hva-er-kjernejournalHva er kjernejournal?Kjernejournal er et nasjonalt system som deler informasjon på tvers i helsevesenet.1138
Innhold og funksjoner i kjernejournalhttps://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/kjernejournal/innhold-og-funksjoner-i-kjernejournalInnhold og funksjoner i kjernejournalUtvalgte og viktige helseopplysninger finnes i kjernejournal, som er både nyttig i dagligdagse og akutte situasjoner. 749
Teknisk tilrettelegging for kjernejournalhttps://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/kjernejournal/teknisk-tilrettelegging-for-kjernejournalTeknisk tilrettelegging for kjernejournalKjernejournal er en digital løsning som er tilgjengelig for helsepersonell i elektroniske pasientjournalsystemer (EPJ). Her finner du teknisk informasjon om hvordan du får tilgang til kjernejournal. 747

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin