Logo for print

Vil du se dine e-resepter?

På helsenorge.no finnes selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger.

Gå til min helse

 

 

E-resept: Slik oppdaterer leger Reseptformidlerenhttps://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/e-resept/e-resept-slik-oppdaterer-leger-reseptformidlerenE-resept: Slik oppdaterer leger ReseptformidlerenUaktuelle resepter skal fjernes fra Reseptformidleren. 1320
Opplæring i e-resepthttps://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/e-resept/opplering-i-e-reseptOpplæring i e-reseptHer finner du lenker til våre e-læringer.839
Tekniske forutsetninger for å ta i bruk e-resepthttps://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/e-resept/tekniske-forutsetninger-for-a-ta-i-bruk-e-reseptTekniske forutsetninger for å ta i bruk e-reseptTilknytning til Norsk helsenett (NHN) og et tilrettelagt fagsystem må være på plass for å ta i bruk e-resept. 786
Om e-resepthttps://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/e-resept/om-e-reseptOm e-reseptE-resept er ei nasjonal e-helseløysing som gir enklare og tryggare handtering av legemiddel. E-resept er eit viktig bidrag til auka pasientsikkerheit gjennom tryggare legemiddelbruk.582
Nye aktører og videre utvikling av e-resepthttps://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/e-resept/nye-aktorer-og-videre-utvikling-av-e-reseptNye aktører og videre utvikling av e-reseptE-resept ble i 2013 innført blant fastleger, apotek og bandasjister. Nå står sykehusene for tur, og interessen fra andre rekvirentgrupper er stor.785
Informasjon til pasienter om e-resepthttps://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/e-resept/informasjon-til-pasienter-om-e-reseptInformasjon til pasienter om e-reseptTjenesten "Mine resepter" på helsenorge.no gir pasienten oversikt over sine e-resepter.794
Dokumentasjon for e-resepthttps://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/e-resept/dokumentasjon-for-e-reseptDokumentasjon for e-reseptGjeldende meldingsversjon for e-resept er versjon 2.5.586
Leveranseplaner for Reseptformidleren i e-resepthttps://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/e-resept/releaseplanerLeveranseplaner for Reseptformidleren i e-reseptOversikt over kommende leveranser for ny funksjonalitet for Reseptformidleren.587

​Fant du det du lette etter?​