Logo for print

Vil du se dine e-resepter?

På helsenorge.no finnes selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger.

Gå til min helse

 

 

Opplæring i e-resepthttps://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/e-resept/opplering-i-e-reseptOpplæring i e-reseptHer finner du lenker til våre e-læringer.839
Om e-resepthttps://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/e-resept/om-e-reseptOm e-reseptE-resept er ei nasjonal e-helseløysing som gir enklare og tryggare handtering av legemiddel. E-resept er eit viktig bidrag til auka pasientsikkerheit gjennom tryggare legemiddelbruk.582
Dokumentasjon for e-resepthttps://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/e-resept/dokumentasjon-for-e-reseptDokumentasjon for e-reseptGjeldende meldingsversjon for e-resept er versjon 2.5.586
Leveranseplaner for Reseptformidleren i e-resepthttps://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/e-resept/releaseplanerLeveranseplaner for Reseptformidleren i e-reseptOversikt over kommende leveranser for ny funksjonalitet for Reseptformidleren.587

​Fant du det du lette etter?​