Logo for print

 

 

E-resepthttps://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/e-reseptE-reseptE-resept inngår i en nasjonal satsing på elektronisk samhandling i helsetjenesten og gir tryggere legemiddelbruk og enklere rutiner. 23
Kjernejournalhttps://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/kjernejournalKjernejournalKjernejournal er en elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger og gjør dem tilgjengelig både for innbygger og helsepersonell. 118
helsenorge.nohttps://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/helsenorgenohelsenorge.nohelsenorge.no er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge. Direktoratet for e-helse har ansvar for drift og utvikling av nettstedet. 362

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin