Logo for print

 

 

E-resepthttps://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/e-reseptE-reseptE-resept inngår i en nasjonal satsing på elektronisk samhandling i helsetjenesten og gir tryggere legemiddelbruk og enklere rutiner. 23
Kjernejournalhttps://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/kjernejournalKjernejournalKjernejournal er en elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger og gjør dem tilgjengelig både for innbygger og helsepersonell. 118
helsenorge.nohttps://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/helsenorgenohelsenorge.nohelsenorge.no er en veiviser for befolkningen til tjenester og selvbetjeningsløsninger i helsesektoren.362

skriv ut del på facebook del på twitter