Logo for print

Ser du etter kjernejournal, e-resept eller skal du bytte fastlege?

På helsenorge.no finnes selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger.

Gå til min helse

 

 

E-resepthttps://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/e-reseptE-reseptE-resept inngår i en nasjonal satsing på elektronisk samhandling i helsetjenesten og gir tryggere legemiddelbruk og enklere rutiner. 23
Kjernejournalhttps://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/kjernejournalKjernejournalKjernejournal er en elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger og gjør dem tilgjengelig både for innbygger og helsepersonell. 118
helsenorge.nohttps://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/helsenorgenohelsenorge.nohelsenorge.no er den offentlege helseportalen for innbyggjarar i Noreg. Direktoratet for e-helse har ansvar for drift og utvikling av nettstaden.362

​Fant du det du lette etter?​