Logo for print

 Høringssvar 2019

 

​tittel​høringsinstans​frist​svar med lenke
​Implementering av gjennomføringsrettsakter, selvdeklarasjonsforskrift og rammeverk til eIDAS-forordningen ​NFD/KMD
​7. februar 2019
​Vårt høringssvar
​Forslag til ny lov om Etterretningstjenesten
​Forsvarsdepartementet
​12. februar 2019
​Vårt høringssvar
Forslag til forskrift om medisinske kvalitetsregistre
​Helse- og omsorgsdepartementet
​20. februar 2019
​Vårt høringssvar
​Forslag om endringer i Riksarkivarens forskrift § 7-29 om bevaring av pasient- og journalopplysninger
​Arkivverket
​1. mars 2019
Vårt høringssvar
Forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger
​Kunnskapsdepartementet
​3. mars 2019
Vårt høringssvar
​Utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett
​Justis- og beredskapsdepartementet
​22. mars 2019
​Vårt høringssvar

 

Høringssvar 2018

Tittel​høringsinstans
fristsvar med lenke
Gjennomføring av forsøk med primærhelseteam​Helse- og omsorgsdepartementet​1.
februar 2018
​Vårt høringssvar
​Forslag til forskrift om system for rapportering av bivirkninger av legemidler (bivirkningsregisterforskriften)​Helse- og omsorgsdepartementet​9. mai
2018
​Vårt høringssvar
Stortingsmelding om helsenæringen
Helse- og omsorgsdepartementet

​14. mai 
2018

Vårt høringssvar

​Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå
​Finansdepartementet
​30. juni
2018
Vårt høringssvar
Forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger​Kunnskapsdepartementet​1. august 2018​Vårt høringssvar
​Forslag til ny forskrift om pasientjournal (pasientjournalforskriften)​Helse-og omsorgsdepartementet​6. august 2018​Vårt høringssvar

Høring - forslag til endringer i helsepersonelloven § 36 og dødsårsaksregisterforskriften mv. (elektronisk dødsmelding)

​Helse- og omsorgsdepartementet

​27. sept 2018

​Vårt høringssvar

Forslag til endringer i egenandelsregisterforskriften

​Helse- og omsorgsdepartementet​26. sept 2018​Vårt høringssvar
​Forskrifter til ny sikkerhetslov
​Forsvarsdepartementet
​1. oktober 2018
Vårt høringssvar
​Revidert forslag til Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser og forslag til Forvaltningsstandarder for maskinell tilgjengeliggjøring av begrepsbeskrivelser
Direktoratet for forvaltning og ikt
​19. oktober 2018
Vårt høringssvar
Rapporten Evaluering av Norsk arkivstandard
​Arkivverket
​9. november 2018
​Vårt høringssvar

 

Direktoratet for e-helses egne høringer

Sist oppdatert: 25. mars 2019

​Fant du det du lette etter?​