Logo for print
Tittel​høringsinstansfristdirektoratets svar med lenkestatus
Digitalt grenseforsvar (DGF)Forsvarsdepartementet​6. januar 2017Vårt høringssvarAvsluttet
​Ny forskrift om offentlige arkiv​Kulturdepartementet​15. januar 2017Vårt høringssvar​Avsluttet
Samhandling for sikkerhet NOU 2016:19Forsvarsdepartementet​20. januar 2017Vårt høringssvarAvsluttet
Forvaltningsstandarder 1. kvartal 2018​Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)​27. februar 2017Vårt høringssvarAvsluttet​
NOU 2016:25​Helse- og omsorgsdepartementet​3. mars 2017Vårt høringssvarAvsluttet​
​Forskrift til lov om folkeregistrering (folkeregisterloven)​Skatteetaten​13. mars 2017Vårt høringssvarAvsluttet​
​Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)​Helse- og omsorgsdepartementet​23. mars 2017Vårt høringssvarAvsluttet
Samfunnsøkonomisk analyse av 700MHz -båndetNasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)​19. april 2017​Vårt høringssvarAvsluttet
Riksarkivarens forskrift​Arkivverket​1. mai 2017Vårt høringssvarAvsluttet
Forslag til felles meldesystem, meldeordninger for uønskede hendelser i helsetjenesten ​Helsedirektoratet16. juni 2017​Vårt høringssvarAvsluttet​
Forslag til ny personidentifikator (fødselsnummer)​Finansdepartementet​22. juni 2017Vårt høringssvarAvsluttet
Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskiften mv​Helse- og omsorgsdepartementet​14. juli 2017Vårt høringssvarAvsluttet

 

Direktoratet for e-helses egne høringer

Sist oppdatert: 17. juli 2017

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin