Logo for print
Tittel​høringsinstans
fristsvar med lenke
EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner​Kommunal- og moderniserings-
departementet (KMD)
​16. oktober 2017​Vårt høringssvar
Utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett
​Justis- og beredskapsdepartementet
​16. oktober 2017
​Vårt høringssvar
​​Endring i forskrift og utlevering av legemidler fra apotek
​Helse- og omsorgsdepartementet
​3. november 2017

Forskrift om befolkingsbaserte helseundersøkelser
​Helse- og omsorgsdepartementet
​14. november 2017
Vårt høringssvar
Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata​Helse- og omsorgsdepartementet​11. desember 2017​Vårt høringssvar
Gjennomføring av forsøk med primærhelseteam​Helse- og omsorgsdepartementet​1.
februar 2018
​Vårt høringssvar
​Forslag til forskrift om system for rapportering av bivirkninger av legemidler (bivirkningsregisterforskriften)​Helse- og omsorgsdepartementet​9. mai
2018
​Vårt høringssvar
Stortingsmelding om helsenæringen
Helse- og omsorgsdepartementet

​14. mai 
2018

Vårt høringssvar

​Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå
​Finansdepartementet
​30. juni
2018
Vårt høringssvar
Forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger​Kunnskapsdepartementet​1. august 2018​Vårt høringssvar

Høring - forslag til endringer i helsepersonelloven § 36 og dødsårsaksregisterforskriften mv. (elektronisk dødsmelding)

​Helse- og omsorgsdepartementet

​27. sept 2018

​Vårt høringssvar

Forslag til endringer i egenandelsregisterforskriften

​Helse- og omsorgsdepartementet​26. sept 2018​Vårt høringssvar

 

Direktoratet for e-helses egne høringer

Sist oppdatert: 31. oktober 2018

​Fant du det du lette etter?​