Logo for print
Tittel​høringsinstansfristsvar med lenke
Forslag til felles meldesystem, meldeordninger for uønskede hendelser i helsetjenesten ​Helsedirektoratet16. juni 2017​Vårt høringssvar
Forslag til ny personidentifikator (fødselsnummer)​Finansdepartementet​22. juni 2017Vårt høringssvar
Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskiften mv
​Helse- og omsorgsdepartementet​14. juli 2017Vårt høringssvar
Legemidler med risikominimeringstiltak ved utlevering i apotek

​Statens legemiddelverk
​15. august 2017
Vårt høringssvar
​Robuste og sikre nasjonale transportnett - målbilder og sårbarhetsregulerende tiltak​Samferdselsdepartementet​15. august 2017Vårt høringssvar
Forslag til endringer i enhetsregisterforskriften​Nærings- og fiskeredepartementet1.september 2017Vårt høringssvar
​Pasientens legemiddelliste
​Helse- og omsorgsdepartementet​18. september 2017Vårt høringssvar
Produktstrategi for digital postkasse til innbyggere
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
​29. september 2017
Vårt høringssvar
EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner​Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
​16. oktober 2017​Vårt høringssvar
Utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett
​Justis- og beredskapsdepartementet
​16. oktober 2017
​Vårt høringssvar
​​Endring i forskrift og utlevering av legemidler fra apotek
​Helse- og omsorgsdepartementet
​3. november 2017

Forskrift om befolkingsbaserte helseundersøkelser
​Helse- og omsorgsdepartementet
​14. november 2017
Vårt høringssvar
Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata​Helse- og omsorgsdepartementet​11. desember 2017​Vårt høringssvar
Gjennomføring av forsøk med primærhelseteam​Helse- og omsorgsdepartementet​1. februar 2018​Vårt høringssvar
​Forslag til forskrift om system for rapportering av bivirkninger av legemidler (bivirkningsregisterforskriften)​Helse- og omsorgsdepartementet​9. mai 2018​Vårt høringssvar

 

Direktoratet for e-helses egne høringer

Sist oppdatert: 4. juni 2018

​Fant du det du lette etter?​