Logo for print
Tittel​høringsinstans
fristsvar med lenke
Forslag til felles meldesystem, meldeordninger for uønskede hendelser i helsetjenesten ​Helsedirektoratet
16. juni
2017​
Vårt høringssvar
Forslag til ny personidentifikator (fødselsnummer)​Finansdepartementet
​22. juni 2017
Vårt høringssvar
Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskiften mv
​Helse- og omsorgsdepartementet​14. juli
2017
Vårt høringssvar
Legemidler med risikominimeringstiltak ved utlevering i apotek

​Statens legemiddelverk
​15. august 2017
Vårt høringssvar
​Robuste og sikre nasjonale transportnett - målbilder og sårbarhetsregulerende tiltak​Samferdselsdepartementet​15. august 2017Vårt høringssvar
Forslag til endringer i enhetsregisterforskriften​Nærings- og fiskeredepartementet1. sept
 2017
Vårt høringssvar
​Pasientens legemiddelliste
​Helse- og omsorgsdepartementet​18. sept
2017
Vårt høringssvar
Produktstrategi for digital postkasse til innbyggere
Direktoratet for forvaltning
og IKT (DIFI)
​29. sept
 2017
Vårt høringssvar
EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner​Kommunal- og moderniserings-
departementet (KMD)
​16. oktober 2017​Vårt høringssvar
Utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett
​Justis- og beredskapsdepartementet
​16. oktober 2017
​Vårt høringssvar
​​Endring i forskrift og utlevering av legemidler fra apotek
​Helse- og omsorgsdepartementet
​3. november 2017

Forskrift om befolkingsbaserte helseundersøkelser
​Helse- og omsorgsdepartementet
​14. november 2017
Vårt høringssvar
Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata​Helse- og omsorgsdepartementet​11. desember 2017​Vårt høringssvar
Gjennomføring av forsøk med primærhelseteam​Helse- og omsorgsdepartementet​1.
februar 2018
​Vårt høringssvar
​Forslag til forskrift om system for rapportering av bivirkninger av legemidler (bivirkningsregisterforskriften)​Helse- og omsorgsdepartementet​9. mai
2018
​Vårt høringssvar
​Innspill fra Direktoratet for e-helse til arbeid med kommende stortingsmelding om helsenæringen
Helse- og omsorgsdepartementet

​14. mai 
2018

Vårt høringssvar

​Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå
​Finansdepartementet
​30. juni
2018
Vårt høringssvar

 

Direktoratet for e-helses egne høringer

Sist oppdatert: 2. juli 2018

​Fant du det du lette etter?​