Logo for print

Prosjektene skal understøtte nasjonale e-helsesatsinger, og det søkes forankring av prosjektporteføljens innretning samt prioritering og omfang i møter i Fagutvalget (NUFA)

I påvente av nødvendige avklaringer rundt nasjonal strategi og handlingsplan for 2017-2020, i tillegg til det pågående arbeidet til Én innbygger - én journal, er de fleste prosjektene av mindre omfang og kortsiktig karakter.

Enkelte videreføres i 2017.

Portefølje 1: Følge med- oppdrag

Prosjekter av grunnleggende, tverrgående og kontinuerlig interesse som sammen skal danne kunnskapsgrunnlag for status og utvikling av nasjonalt prioriterte tiltak på e-helseområdet.

Porteføljeleder NSE: avdelingsdirektør Line Linstad

​Prosjektnavn​prosjektleder​tilhørighet i e-helse​status
​E-helse Monitor​NSE: Gunn-Hilde Rotvold
E-helse:
Ole Bryøen
​Divisjon strategi

Delrapport e-helsemonitor (PDF)

Sluttrapport e-helsemonitor (PDF)

Trendanalyse - fremtidens e-helse​NSE: Inger Marie Holm
E-helse: Helge T. Blindheim
​Divisjon strategi​Avsluttet
​Nasjonal kunnskapsdatabase for e-helse​NSE: Inger Marie Holm
E-helse: Margunn Aanestad
​Divisjon strategiAvsluttet

 

 

Portefølje 2: Forprosjekt Én innbygger - én journal

De fleste prosjekter knyttet til Én innbygger - én journal er foreløpig vurdert som for tidlig å starte opp i 2016. Prosjekt om helhetlig IKT-støtte for terminologi og kodeverk ble igangsatt september 2016.

Porteføljeleder NSE: avdelingsleder Line Linstad

​Prosjektnavn​prosjektleder​tilhørighet i e-helse​status
​Utredningens kunnskapsgrunnlag​Divisjon strategi​Ikke igangsatt
​Nullpunktsanalyse​Ikke igangsatt
​Plan for følgeforskning​Ikke igangsatt
​Helhetlig IKT-støtte for terminologi og kodeverk​NSE: Per Atle Bakkevoll
E-helse:
Øyvind Aassve
Divisjon styring og standardisering​

Sluttrapport Helhetlig IKT-støtte for terminologi og kodeverk (PDF)

​MyData​NSE: Line Linstad
E-helse:
Truls Korsgaard
​Divisjon strategiAvsluttes vår 2017

 

 

Portefølje 3: Erfaringer fra og effekter av nasjonale e-helseløsninger

Det siste tiåret er det igangsatt flere nasjonale utviklings- og innføringsprosjekter på e-helseområdet som det er viktig å evaluere erfaringer og effekter fra.

Porteføljeleder NSE: avdelingsleder Monika Johansen

​prosjektnavn​prosjektleder​tilhørighet i e-helse​status
Pilotering av elektronisk løsning for multidose i e-resept​NSE: Trine Bergmo
E-helse:
Karin Skare Mortensen og
Christina L. Johannessen
​Divisjon utvikling

Delrapport Erfaring med multidose med fokus på de skandinaviske landene (PDF)

​Mer og bedre bruk av kjernejournal​NSE: Kari Dyb
E-helse: Nina Refsum, Lene Ekern Kvavik
​Divisjon innføring​Delrapport Innføring av kjernejournal (PDF)
​Effekter av digitale innbyggertjenester​​NSE: Paolo Zanaboni
E-helse: Nina Ulstein
​Divisjon innføringSluttrapport
Effekter av digitale innbyggertjenester (PDF)

 

 

Portefølje 4: Velferdsteknologi

Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi vil ut 2016 være i en utprøvingsfase med 31 utviklingskommuner. Det skal etableres en teknisk arkitektur og infrastruktur.

Porteføljeleder NSE: avdelingsleder Siri Bjørvig

​prosjektnavn​prosjektleder​tilhørighet i e-helse​status
Kunnskaps- og erfaringsoppsummering velferdsteknologi​NSE: ​Undine Knarvik
E-helse: Juni K.B. Melting
​Divisjon strategi​Planlagt sluttdato: 15.09.2017
​Velferdsteknologi for familier med barn og unge med funksjonsnedsettelser​NSE: Marianne Trondsen
E-helse: Per-Christian Wandås
​Divisjon strategi

​Planlagt sluttdato:
15.06.2017

Delrapport Velferdsteknologi for familier med barn og unge med funksjonsnedsettelser (PDF)

​Bruk av sosiale medier for å motvirke ensomhet blant eldre​​NSE: Elin Johnsen
E-helse: Per-Christian Wandås
​Divisjon strategi​Planlagt sluttdato:
30.04.2017

 

Portefølje 5: Utredninger som understøtter strategiske beslutningsprosesser og planlagte satsinger

Erfaringer og kunnskap skal understøtte arbeidet med å evaluere, igangsette og videreutvikle e-helseaktiviteter på tvers av aktørene i helse- og omsorgssektoren.

Porteføljeleder NSE: avdelingsleder Monika Johansen

​prosjektnavn​prosjektleder​tilhørighet i e-helse​status
Internasjonalt referansecase for sekundærbruk av data​NSE: Per Atle Bakkevoll
E-helse: Truls Korsgaard
​Divisjon strategiSluttrapport internasjonale referansecase for sekundærbruk av data (PDF)
Administrasjon av pasientforløp på tvers av behandlingssteder​​NSE: Ikke avklart
E-helse: Espen Møller
​Divisjon styring og standardisering​Ikke igangsatt
Samhandlingsarena for pasienter og helsefaglig personell​NSE: Gro Berntsen
E-helse: Nina Ulstein
​Divisjon utviklingSluttrapport forskningsprotokoll VerDIg (PDF)

 

Sist oppdatert: 14. november 2017

​Fant du det du lette etter?​