Logo for print

 

 

Nasjonalt senter for e-helseforskninghttps://ehelse.no/e-helsekunnskap/forskning-og-utredning/nasjonalt-senter-for-e-helseforskning-nse/nasjonalt-senter-for-e-helseforskningNasjonalt senter for e-helseforskningNasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) ble opprettet 1. januar 2016 og skal understøtte nasjonale behov for e-helsekunnskap.1021
Forsknings- og utredningsprosjekter 2017https://ehelse.no/e-helsekunnskap/forskning-og-utredning/nasjonalt-senter-for-e-helseforskning-nse/forsknings-og-utredningsprosjekter-2017Forsknings- og utredningsprosjekter 2017Direktoratet for e-helse og Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) samarbeider om ulike forsknings- og utredningsprosjekter i 2017. 1398
Forsknings- og utredningsoppdrag 2016https://ehelse.no/e-helsekunnskap/forskning-og-utredning/nasjonalt-senter-for-e-helseforskning-nse/forsknings-og-utredningsoppdrag-2016Forsknings- og utredningsoppdrag 2016Direktoratet for e-helse og Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) utarbeidet sammen ulike forsknings- og utredningsprosjekter for 2016.1154

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin