Logo for print

​I tildelingsbrevet for 2017 fra HOD til Direktoratet for e-helse  beskrives behovet for at det utarbeides forslag til hva man bør fokusere på å lære mer om hva gjelder e-helseforskning og kunnskapsutvikling.

E-helse er et komplekst felt hvor mange ulike helsefaglige, teknologiske og organisatoriske faktorer spiller inn. For å kunne realisere Én innbygger – én journal er det nødvendig å se dette samspillet i en bredere kontekst.

Hva er det viktigst å få kunnskap om først, i lys av prioriterte tiltak i nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan?

Rapport
Behovene skal samles i en rapport som overleveres HOD 1. september 2017, og utformes i dialog med Fagutvalget (NUFA) og andre relevante aktører som Forskningsrådet, de regionale helseforetakene, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, KS og HelseOmsorg21-rådet.

Kunnskapsbehovene som identifiseres vil danne grunnlag for etablering av nye forsknings- og utredningsprosjekter.

Fler- og tverrfaglig forskning skal gi innsikt både i prosesser knyttet til innføring, bruk og utvikling av e-helse, men også gi kunnskap om effektene spesifikke e-helsetiltak har på effektivitet, kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgssektoren.

Sist oppdatert: 21. september 2018

​Fant du det du lette etter?​