Logo for print

Direktoratet forvalter en betydelig kunnskapsmengde fra direktoratets fagmiljøer, samhandling med aktørene i helse og omsorgssektoren og deltakelse i internasjonale fora. Deling skal bidra til kunnskapsbasert politikk, praksis og informert offentlig debatt.

 

 

 

Høringer og høringsuttalelserhttps://ehelse.no/e-helsekunnskap/horinger-og-horingsuttalelserHøringer og høringsuttalelserDirektoratet for e-helse både gir og sender uttalelser på høringsbrev fra helse- og omsorgssektoren og andre sentrale aktører innen e-helse.1345
Forskning og utredninghttps://ehelse.no/e-helsekunnskap/forskning-og-utredningForskning og utredningTverrfaglig kunnskap er viktig for å forstå hvordan e-helse kan brukes for å øke kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgssektoren.1013
Statistikkhttps://ehelse.no/e-helsekunnskap/statistikkStatistikkRelevante og kvalitetssikrede tall er viktige for å kunne forstå effekten av IKT i helse-og omsorgssektoren.1549
Internasjonalt samarbeidhttps://ehelse.no/internasjonalt-samarbeidInternasjonalt samarbeidInternasjonal mobilitet, et globalt leverandørmarked og FoU-samarbeid på tvers av landegrenser bidrar i økende grad til internasjonalisering av e-helse.351

​Fant du det du lette etter?​