Logo for print

Direktoratet forvalter en betydelig kunnskapsmengde fra direktoratets fagmiljøer, samhandling med aktørene i helse og omsorgssektoren og deltakelse i internasjonale fora. Deling skal bidra til kunnskapsbasert politikk, praksis og informert offentlig debatt.

 

 

 

Høringerhttps://ehelse.no/e-helsekunnskap/horingerHøringerDirektoratet for e-helse både gir og sender uttalelser på høringsbrev fra helse- og omsorgssektoren og fra andre sentrale aktører innen e-helse. Du finner alle våre høringsbrev her.1012
Forskning og utredninghttps://ehelse.no/e-helsekunnskap/forskning-og-utredningForskning og utredningTverrfaglig forskning og utredning er viktig for å forstå hvordan e-helse utvikles, innføres og brukes for å øke kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgssektoren.1013
Tall og statistikkhttps://ehelse.no/e-helsekunnskap/tall-og-statistikkTall og statistikkNøkkeltall og annet relevant tallmateriale for status og utvikling på e-helsefeltet.1015
Internasjonalt samarbeidhttps://ehelse.no/internasjonalt-samarbeidInternasjonalt samarbeidInternasjonal mobilitet, et globalt leverandørmarked og FoU-samarbeid på tvers av landegrenser bidrar i økende grad til internasjonalisering av e-helse.351

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin