Logo for print

Ser du etter kjernejournal, e-resept eller skal du bytte fastlege?

På helsenorge.no finnes selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger.

Gå til min helse

​Digitale tjenester skal gjøre kontakten enklere og bidra til at befolkningen opplever helse- og omsorgstjenesten som helhetlig og tilgjengelig.

E-helse påvirker de fleste funksjoner i helsetjenestesystemet og vil ved riktig bruk i kombinasjon med organisasjonsutvikling og sterkt fokus på samarbeid og samhandling, effektivisere arbeidsprosessene og forbedre kvaliteten på helsetjenestene.

Felles IKT-løsninger

Riktig bruk av IKT skal:

  • Muliggjøre en pasientsentrert helse- og omsorgstjeneste

  • Understøtte kunnskapsbasert praksis, forenkle arbeidshverdagen til helsepersonell og slik bidra til å gjøre sektoren til en attraktiv arbeidsplass

  • Samle inn og tilgjengeliggjøring helsedata av god kvalitet for helseovervåkning, styring og forskning

  • Bidra til en faktabasert offentlig debatt om utviklingen av helse og omsorgssystemet

IKT-systemene som brukes av helsepersonell i dag støtter i for liten grad opp under at nødvendinge helseopplysninger skal følge pasienten gjennom hele pasientforløpet. En av grunnene til dette er at helse- og omsorgssektoren består av mange selvstendige virksomheter som selv har ansvar for prioriteringer, anskaffelse og drift av egne systemer. Dette har resultert i mange enkeltstående og ulike løsninger.

Meld. St. 9 En innbygger - en journal

Regjeringen ønsker å modernisere IKT-plattformen og arbeider for en felles løsning for hele helse- og omsorgssektoren.

Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal (PDF) definerer målene og viser retningen for utvikling av helhetlige IKT-systemer i helse- og omsorgssektoren.

Sist oppdatert: 6. juni 2017

​Fant du det du lette etter?​