Logo for print

Sluttrapport: Digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing (PDF)

Muligheter og utfordringer

Rapporten er utført av PA Consulting på oppdrag fra KS og tar for seg hvilke digitale muligheter og utfordringer som kan oppstå ved kommunesammenslåing.

Det beskrives blant annet at etablert IKT-infrastruktur er en forutsetning for at kommunene kan operere som én enhet, og at dette derfor må prioriteres høyt. Neste steg vil så være å etablere sentrale fagsystemer innen helse og velferd med tilhørende integrasjoner mot Helsenettet og NAV.

- Formålet med prosjektet er tredelt. For det første ønsker vi at kommuner som vurderer å slå seg sammen blir bevisste på de digitale konsekvensene. For det andre vil vi gi råd til staten om hvordan de kan legge bedre til rette for kommunene, og for det tredje ønsker vi å bidra til at kommunene benytter anledningen til å tenke nytt, sier fagansvarlig i KS, Hallvard Hoen.

Samarbeid for høyere kompetanse

Rapporten anbefaler også at det bør utarbeides detaljerte «oppskrifter» for digital sammenslåing per tjenesteområde. Veiledere bør utarbeides av respektive direktorater – Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse, Direktoratet for byggkvalitet, Utdanningsdirektoratet og Difi.

I tillegg bør KS, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og direktorater samarbeide om å tilby kompetanseheving for kommuner som skal slå seg sammen, i form av kurs innenfor prosjektstyring, utarbeidelse av anskaffelser, digitaliseringsstrategi og tjenestedesign. Oversikt over de ulike fagmiljøene kommunene kan hente spisskompetanse fra, bør tilgjengeliggjøres av KS, lyder anbefalingen.

Leverandører

Det anbefales i rapporten at nasjonalt program for leverandørutvikling tar ansvar for å forberede leverandørmarkedet, etablere god dialog og koordinere behov for bistand på tvers av kommunene.

 

Sist oppdatert: 25. april 2017

​Fant du det du lette etter?​