Logo for print

Ser du etter kjernejournal, e-resept eller skal du bytte fastlege?

På helsenorge.no finnes selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger.

Gå til min helse

Digitale innbyggertjenester skal bidra til å gi brukerne oversikt over og innflytelse på egen helse og behandling.

helsenorge.no-portalen

helsenorge.no ble etablert i 2011 og er en felles inngangsport til offentlig helseinformasjon og e-helsetjenester på nett. Nettstedet tilbyr informasjon om sykdom, behandling og rettigheter, samt råd og veiledning for å kunne ivareta egen helse. Gjennom den innloggede tjenesten Min helse får brukere tilgang til nyttige e-helsetjenester, som oversikt over egenandeler, vaksiner, resepter, mulighet for å bytte fastlege og bestille for eksempel helsetrygdekort.

Vestlandspasienten

Vestlandspasienter kan se egne timeavtaler på sykehus i Helse Vest-regionen.

Sjå dine timeavtalar (vestlandspasienten.no)

Kjernejournal

Kjernejournal samler utvalgte og viktige helseopplysninger og gir innbygger selv innsyn i disse via helsenorge.no. Der kan de se opplysinger om sine legemidler, besøkshistorikk på sykehus og kritisk informasjon registert av legen. I tillegg kan innbygger selv skrive inn opplysninger om nærmeste pårørende, spesielle kommunikasjonsbehov og egen sykehistorie.

Opplysningene i kjernejournal skal gi helsepersonell et mer utfyllende bilde av innbyggeren og innbyggers helse, slik at de kan gi tryggere helsehjelp.

Kjernejournal er nå gjort tilgjengelig for 700.000 innbyggere, helsepersonell på sykehus (AMK, akuttmottak og andre avdelinger), legevakter og legesentre i Trøndelag- og Rogalandsområdet.

Digital dialog mellom pasient og fastlege

Digital dialog mellom pasient og fastlege hvor innbyggerne har mulighet til å bestille time på nett, stille spørsmål til legen (e-kontakt og e-konsultasjon) og fornye resepter. 

Refusjonsordningen ved transport til og fra behandling (pasientreiser)

Pasientreiser skal forenkles med standardiserte satser og færre dokumentasjonskrav.

Sist oppdatert: 4. desember 2017

​Fant du det du lette etter?​