Logo for print


Difi (Direktorat for forvaltning og IKT) leder Skate og har sekretariatsansvaret. Helsedirektøren sitter i Skate på vegne av helsesektoren.

Nasjonale felleskomponenter

Skate opprettet i 2013 en arbeidsgruppe for å lage et veikart for nasjonale felleskomponenter som et ledd i arbeidet med å ta et strategisk ansvar for styring og forvaltning av felleskomponentene. Skate ønsket en helhetlig oversikt over hvilke behov som finnes, sammenhengen mellom disse behovene og om de kan dekkes av eksisterende felleskomponenter; eventuelt hvilke nye felleskomponenter som trengs.

Her kan du lese mer om veikart for nasjonale felleskomponenter og -løsninger (difi.no).

Medlemmer av Skate

Medlemmene av Skate er direktørene for:

  • Brønnøysundregistrene

  • Skattedirektoratet

  • Kartverket

  • Difi

  • Nav

  • Helsedirektoratet

  • Politidirektoratet

  • Lånekassen

  • Statistisk sentralbyrå

  • KS/KommIT

Mandat

Mandat for Skate (PDF)

Referater

Referater fra Skate-møtene (difi.no)

 

Sist oppdatert: 25. april 2017

​Fant du det du lette etter?​