Logo for print

For å unngå at flere virksomheter i offentlig sektor utvikler den samme funksjonaliteten, er det etablert en rekke felleskomponenter.
Felleskomponentene kan brukes av hele offentlig sektor og deles inn i registre og andre typer løsninger.

Det er etablert syv felleskomponenter:
Altinn, Digital post til innbygger, ID-porten, Kontakt - og reservasjonsregisteret, Folkeregisteret (DSF), Enhetsregisteret og Matrikkelen. 

Altinn

Altinn (altinn.no) eies og forvaltes av Brønnøysundregistrene og er en felles tjenesteplattform for å utvikle og kjøre tjenester for samhandling mellom innbyggere, virksomheter og offentlige myndigheter; Stat, kommune og fylkeskommune. Altinn blir benyttet mest av virksomheter, men også privatpersoner benytter portalen.

Digital post til innbygger

Digital post til innbygger (difi.no) er en digital tjeneste som gjør det mulig for det offentlige å sende ut elektronisk post til mottakere på en sikker måte. Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) forvalter og drifter Digital post til innbygger.

Innbygger kan selv velge mellom to forskjellige digitale postkasser: E-Boks og Digipost. Digital post gjør det mulig for det offentlige å sende ut brev elektronisk til innbygger. Etaten som skal sende ut post må før utsendelse slå opp i Kontakt- og reservasjonsregisteret for å undersøke om innbygger har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon.

Bruk av Digital post til innbygger i helsesektoren

Følgende initiativ er eksempler prosjekt som nå vurderer bruk av Digital post til innbygger:

  • Helsenorge.no (eventuelt kombinert med personlig helsearkiv)

  • Esaks (arkiv- og saksbehandlersystem i Direktoratet for e-helse) 

Vestre Viken HF og Diakonhjemmet bruker i dag Digipost uten Difi sin meldingsformidler. Dette er da ikke det samme som felleskomponenten Digital post til innbygger.
For mer informasjon om Digital post til innbygger, dokumentutveksling i forvaltningen og næringslivspost se: Informasjon om digital postkasse til innbygger på difi.no.

ID-porten

ID-porten (difi.no) er en felles påloggingsløsning hvor pasienten kan identifisere seg på en sikker måte. Dette vil gjøre det mulig for helsesektoren å gi tilgang til tjenester som inneholder helse- og personopplysninger. Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) forvalter og drifter ID-porten.

Kontakt- og reservasjonsregisteret

Kontakt- og reservasjonsregisteret (difi.no) er et register som inneholder digitale kontaktinformasjon til norske innbyggere. Registeret inneholder også en oversikt over om innbygger har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon med det offentlige. Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) forvalter og drifter kontakt- og reservasjonsregisteret.

Folkeregisteret

Folkeregisteret (skatteetaten.no) omfatter nøkkelopplysninger om alle personer som er eller har vært bosatt i Norge. Registeret danner grunnlaget for blant annet skattemanntallet, valgmanntallet og befolkningsstatistikken.

Enhetsregisteret

Enhetsregisteret eies og forvaltes av Brønnøysundregistrene og er et samordnet register som inneholder grunndata om enheter som har registreringsplikt i:

  • NAV Aa-registeret

  • Merverdiavgiftsregisteret

  • Foretaksregisteret

  • Statistisk sentralbyrås bedriftsregister

  • Skattedirektoratets register over upersonlige skatteytere

  • Stiftelsesregisteret

Matrikkelen

Matrikkelen (kartverket.no) eies og forvaltes av Kartverket, og er landets offisielle eiendomsregister. Den inneholder en oversikt over eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger. ​

Sist oppdatert: 3. oktober 2018

​Fant du det du lette etter?​