Logo for print

Direktoratet for e-helse i tett samarbeid med EPJ-leverandørene tilbyr løsningen til et begrenset antall legekontor og deres pasienter. Gradvis vil den tilbys flere legekontor.

Gradvis oppstart av nye kontor

Utprøvingen ble utvidet i 2016.

Har du spørsmål om når du kan tilby dette til dine pasienter? Kontakt din EPJ-leverandør.

Sist oppdatert: 24. april 2017

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin