Logo for print

​Direktoratet for e-helse ble opprettet 1. januar 2016. Det er et krav om at våre digitale tjenester som tidligere var en del av Helsedirektoratet, skal bytte virksomhetssertifikater for å kunne gi korrekt identifisering.

Derfor vil tjenestene Reseptformidleren, kjernejournal og digitale innbyggertjenester bytte eier fra Helsedirektoratet til Direktoratet for e-helse innen 1. juni 2017.

Se fremdriftsplan for det enkelte system for detaljer.

Kunder som ikke har fått nytt oppsett innen fristen, vil miste kommunikasjon mot e-resept og kjernejournal.

Eksisterende HERid beholdes for samtlige nevnte tjenester.

Samtidig endres oppføring av Reseptformidleren og kjernejournal i Adresseregisteret fra "Legekontor" "til Kommunikasjonspart".

For EPJ-leverandører

EPJ-leverandørene har ansvar for å oppdatere sine kunder med nytt oppsett.

Endringene skal i størst mulig grad være konfigurasjon som rulles ut automatisk med minst mulig påvirkning for leverandørene, men noen aktører vil være avhengige av å gjennomføre manuelle prosedyrer.

Direktoratet for e-helse vil ukentlig sende ut restanselister fra slutten av mars 2017 og frem til tidligere løsning slås av. Listen vil inneholde aktørene som kommuniserer med gammelt sertifikat/URL.

Leverandørene må påregne noe arbeid, spesielt i testfasen. Det er lagt opp til romslige frister for test og omlegging.

For andre brukere av EPJ-systemer

For legekontorer, helsestasjoner, sykehus og andre brukere må følge informasjon og endringer gitt fra egen leverandør.

Dersom man ikke har mottatt informasjon innen 18. april 2017, må leverandør kontaktes for å sikre seg nødvendige endringer innen 1. juni 2017. Kunder som ikke har fått nytt oppsett innen fristen, vil miste kommunikasjon mot e-resept og kjernejournal.

Tekniske og merkantile spørsmål rettes direkte til leverandør.

Rapportering av testing

Systemleverandørene gjør testing med rapportering til prosjektleder i Direktoratet for e-helse via produksjon@ehelse.no.

Endring i Adresseregisteret til Kommunikasjonspart

Enkel testing av produktene i perioden 1.11.16-28.11.16.
Direktoratet for e-helse gjennomfører også test og har til nå ikke funnet alvorlige feil.

Kontroller at endringen ikke har påvirket kommunikasjon.

Meld status til prosjektleder senest 28.11.16 dersom feil oppdages.

Endring av eier (HERid nivå 1) og nytt virksomhetssertifikat

Fullverdig testing av produktene i perioden 05.12.16-31.01.17.
Kontroller at det ikke er validering mot HERid som feiler.
Kontroller at endringen ikke har påvirket kommunikasjon.

Meld status til prosjektleder senest 01.02.17.

Fjerning av gammelt sertifikat og URL

Enkel testing av produktene i perioden 01.02.17-17.02.17.
Kontroller at endringen ikke har påvirket kommunikasjon.

Meld status til prosjektleder senest 17.02.17.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 31. januar 2017

​Fant du det du lette etter?​