Logo for print

Punkt 1 gjelder både for meldingsversjon 2.4 og meldingsversjon 2.5. Alle andre sjekker gjelder kun for meldingsversjon 2.5.

1. Skal skjemavalidere med KITH.xsd (sjekk av CV, CS og PQ)

Reseptformidleren skal skjemavalidere innkommende meldinger (f.eks. M1) at de samsvarer med spesifikasjonene (kith.xsd) og at tag'ene CV, CS og PQ ikke inneholder tomme verdier

 • At alle feltene i XML'en er av korrekt kardinalitet (F.eks. hvor mange forekomster av et felt er tillatt)
 • Ingen felter som ikke er en del av definisjonen er med
 • Alle feltene som er tilstede har den korrekte datatypen

Ref: 6.2.4 i E-resept arkitektur

2. Sjekk at fnr, eller dnr/fdato og kjønn er oppgitt

 I seksjonen "Ident" skal fødselsnummer (fnr) eller kombinasjonen D-nummer (dnr),  fødselsdato (fdato) og kjønn være oppgitt.

Fra meldingsdefinisjon for M1:

 1. "Fødselsnummer er ikke obligatorisk. Når fødselsnummer er oppgitt skal ikke fødselsdato med i meldingen. RF avleder da fødselsdato av fødselsnummer. Når fødselsnummer ikke er oppgitt skal fødselsdato med i meldingen. Hvis D-nummer er oppgitt i fødselsnummerfeltet skal fødselsdato med i meldingen."

Alternativer:

«Vanlig» resept:

 • Alt 1: Fødselsnummer+ LastResept = false
 • Alt 2: D-nummer + Fødselsdato + kjønn+ LastResept = false
 • Alt 3: Fødselsdato + kjønn + referansenummer+ LastResept = false

Låst resept:

 • Alt 1: Fødselsnummer + referansenummer + LastResept = true
 • Alt 2: D-nummer + Fødselsdato + kjønn + referansesnummer+ LastResept = true
 • Alt 3: Fødselsdato + kjønn + referansenummer + LastResept = true

Forskrivning i legens navn (legens fødselsdato og kjønn oppgis i pasientinformasjon):

 • Alt 1: Fødselsdato + kjønn + referansenummer + RekvLegensNavn = true + LastResept = true

Ref: 4.1.1 - R0908 i E-resept meldingsdefinisjoner (2015-12-10​)

3. Hvis låst resept så referansenummer

Hvis resepten er låst så er er referansenummer obligatorisk.

​Attributter

KType Beskrivelse
​låst resept
(LastResept)
​0..1​​boolean​Angir om resepten er låst, og kun kan utleveres med korrekt referansenummer.
Bruk:
Må brukes sammen med referansenummer.
Kommentar:
V2.5 EA 1513​​
referansenummer
(RefNr)
​0..1​String​Referansenummer.
Bruk:
Skal alltid brukes når låst resept benyttes. Benyttes også når fødsels- eller D-nummer mangler.
Kommentar:
Algoritme: Modulus 11.

 

Alternativer, se pkt. 2. 

Ref: 4.2.1 - R0908 i ​E-resept meldingsdefinisjoner (2015-12-10​)

4. Hvis ikke fnr/dnr så referansenummer

Hvis fødselsnummer (fnr) eller d-nummer (dnr) ikke er oppgitt i "Ident" seksjonen så skal referansenummer (RefNr) med i meldingen.

​Attributter

KType Beskrivelse
referansenummer
(RefNr)
​0..1​String​Referansenummer.
Bruk:
Skal alltid brukes når låst resept benyttes. Benyttes også når fødsels- eller D-nummer mangler.
Kommentar:
Algoritme: Modulus 11.

 

Alternativer, se pkt. 2.

Ref: 4.2.1 - R0908 E-resept meldingsdefinisjoner (2015-12-10​)

5. LegemiddelDose skal ikke aksepteres

Legemiddeldose er opprettet i FEST for intern forordning og skal ikke brukes i e-resept. Innføring av denne valideringen er en sikkerhetsmekanisme for å sørge for at det ikke oppstår feil i e-reseptkjeden.

6. M1 skal inneholde

Lovlige kombinasjonen av reseptdokument og refusjonshjemler.

Hvis Reseptdokument - handelsvare (ReseptDokHandelsevare) så skal M1 inneholde refhjemmel 501-514, 601-604 eller 800.

Hvis Reseptdokument - legemiddel (ReseptDokLegemiddel) så er det kun refhjemmel 200, 300, 301, 302, 400, 800 eller 950 (eller uten refhjemmel) som aksepteres.

 • Hvis refhjemmel er 200 eller 950 så skal M1 inneholde en refusjonskode (RefKode)

Kravet om at M1 skal inneholde en refusjonskode hvis refhjemmel er 301 bortfalt 1.1.18 da blåreseptforskriften ble endret.

Ref: Folketrygdloven § 5-14 (Blåreseptforskriften), Folketrygdloven § 5-25 (Stønad ved yrkesskade), Kodeverk 7427

7. Krav til innhold i M10 ved ekspedering eller annullering

M10 skal inneholde:

 1. a. Legemiddelpakning, Legemiddelblanding, Næringsmiddel eller Medisinsk forbruksmateriell
 2. b. Antall

Ref: 4.2.4 - R01308 ​E-resept meldingsdefinisjoner (2015-12-10​)

Sist oppdatert: 12. april 2018

​Fant du det du lette etter?​