Logo for print

​Rapporten presenterer konkrete tiltak for å fremme kvaliteten i medisinsk koding i spesialisthelsetjenesten. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra Helsedirektoratet, de regionale helseforetakene og KITH (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren).

Sist oppdatert: 29. mars 2016

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin