Logo for print

Standarden er en anvendelse av dialogmeldingen.

Standarden benyttes for å sende en melding om avvik som omhandler opplysninger om pasient i forbindelse med elektronisk samhandling, for eksempel ved mangelfulle opplysninger eller feilsending som ikke skyldes tekniske feil.

Målgrupper

​Obligatorisk for

​Alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som skal sende avviksmelding i tilknytning til meldinger etter forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 2 til 16

Sende​

​Alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som skal sende melding som angitt i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten §6 første ledd nr. 2 til 16

​Motta

Hjemmel:  Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 1.

Kravdokument

Normative referanser

XML-schema

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler, eksempler o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv (Sarepta)

Relatert dokument

Bibliografi

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin