Søk

EPJ-leverandørmøte 11. juni

EPJ-leverandørmøtet sendes som webinar

Se møtet på video

Klikk her for å følge leverandørmøtet (vimeo)

Presentasjoner

Her finner du presentasjonene fra møtet, samt spørsmål og svar (ZIP)

Agenda

09.30-09.45 Innledning og velkommen – orientering om koronatiltak, Karl Vestli, Direktoratet for e-helse

09.45-10.05 Orientering om arbeid med felles arkitektur for data- og dokumentlagring, Helge Bjertnes, Direktoratet for e-helse

 • Målarkitektur for datadeling (for innspill)
 • Implementation guide for IHE XDS (dokumentdeling)
 • Felles tillitsmodell for data og dokumentdeling
 • Veileder for åpne APIer

10.05-10.20 Digital førerettforvaltning – SMART on FHIR fra et gevinst- og arkitekturperspektiv, Lars Kristian Roland, Direktoratet for e-helse og Vidar Eltoft, NHN

EPJ-løftet har samarbeidet med leverandørene om å anvende FHIR-standarden og SMART teknologien for fastlegene, og med mulighet for å lese informasjon tilbake i EPJ'en kan prosjektet synliggjøre løsningsmuligheter på fremover.

10.20-10:30 Standardiseringsutvalget for internasjonale standarder, Kjersti Drøsdal Vikøren, Direktoratet for e-helse

 • Orientering om behov og etablering av utvalget
 • Invitasjon til bidrag fra sektoren

10.30-10.45 Innføring av standarder for meldingsutveksling i perioden 2020-21, Mona Dalsaune, NHN og Magnus Alsaker, Direktoratet for e-helse

Planer og status for innføring av nye standarder for henvisning, Helsefaglig dialog samt overgang til siste versjon for epikrise, pleie- og omsorgsmeldinger, rekvisisjon og svarrapporter.

10.45-11.00 Status og leveranseplan Helsenorge.no, Nina Ulstein, NHN

Nytt design, digi helsetasjon, SIOs bruk av helsenorge, brev, videotjenester i DDFL.

11.00-11.15 Pause

11.15-11.35 Innspill fra KS, Egil Rasmussen, KS

 • Om fellesløsninger før Akson, legemiddelområdet, kjernejournal, HelseID, VKP
 • KS eKomp
 • DigiHOT – bedret løsning for hjelpemiddelområdet på vei inn i e-helse-porteføljen

11.35-11.55 Akson, Karl Vestli og Inga Nordberg, Dirketoratet for e-helse

 •  SSD er levert til HOD, hva er anbefalingene?
 • Hvordan kan leverandørene forholde seg nå? 

11.55-12.15 Hvordan å ta i bruk HelseID – Prosess for å integrere en EPJ-løsning, Simone Vandeberg, NHN

Presentasjonen skal kort beskrive HelseID og prosessen for å integrere en EPJ-løsning med HelseID inklusiv støtte som er tilgjengelig.

12.15-12.25 Risikoreduserende tiltak på Grunndataplattformen og veien videre, Nina Stenberg og Wenche Aarland , NHN

I 2020 gjennomføres et prosjekt for å redusere risikonivået på Grunndata ned til et akseptabelt nivå. Prosjektet vil bidra til en sikrere pålogging og bedre kvalitet, noe som gir tilgang til korrekt informasjon på tvers av systemer og aktører.

12.25-12.35 Samhandlingsbehov knyttet til velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, Thor Steffensen, Direktoratet for e-helse

 • Veien videre for velferdsteknologisk knutepunkt
 • Behov knyttet til digital hjemmeoppfølging
 • Veien mot felles nasjonal arkitektur/infrastruktur for dette området

12.35-12.50 Ny søknadsløsning for individuell stønad på blå resept (Program EDiT), Jon Nordahl Didriksen og Cato Gjørven, Helsedirektoratet

Ny løsning er nå tilgjengelig som tekniske API-grensesnitt, og som webbasert løsning. Det gis i møtet oppdatert informasjon om status og praktisk informasjon om hvordan de tekniske grensesnittene kan tas i bruk av leverandørene.

12.50-13.00 Pakkeforløp psykisk helse og rus, Arve Paulsen, Helsedirektoratet

Orientering om planer for 2020-2021 og tiltak etter Sintef-evalueringen.

 

 

Når
Torsdag 11. juni 2020
Hvor
Webinar
Fant du det du lette etter?
Ja Nei