Logo for print

​Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal beskrive egenskapene ved ulike arkitekturtilnærminger, standarder og utviklingsretninger for beslutningsstøtte i industrien generelt og blant de ledende leverandørene spesielt, hva gjelder både utbredelse og erfaringer.

Beskrivelsene skal inneholde en vurdering av sentrale styrker og svakheter ved de ulike tilnærmingene sett i et teknisk perspektiv og i kontekst av vedtatt utviklingsretning for målet om «Én innbygger – én journal».

Sist oppdatert: 28. juni 2017

​Fant du det du lette etter?​