Logo for print

Helseanalyseplattformen skal gjøre det enklere å få tilgang til helsedata og legge til rette for avanserte analyser på tvers av ulike helseregistre.

Konkurransegrunnlaget til den første anskaffelsen er nå lagt ut på Doffin.

Dette er starten på en prosess som vil vare i ca et halvt år og skal lede fram til valg av leverandør og løsning.

Nyttig for forskere

-Søknads – og saksbehandlingsløsningen skal gi nytte for alle som trenger enklere tilgang til helsedata, det vil særlig gjelde forskere som trenger enklere søknadsprosesser. Dette skal også hjelpe registerforvaltere til raskere behandling av søknader med et felles, moderne saksbehandlingsverktøy, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse.

Direktoratet for e-helse har utlyst en konkurranse med såkalt "kjøp etter forhandling" av en søknads- og sakbehandlingsløsning. Anskaffelsen består av:

  • En løsning for saksbehandling som kan tilpasses saksbehandlernes ulike behov
  • Mulighet for å automatisere oppgaver i saksbehandlingen
  • Digitale tjenester som felles søknadsskjema for tilgang til data fra flere registre og "Min-side" tjeneste på helsedata.no
  • Drift av løsningen

Ønsker mange tilbud

Mange slike løsninger finnes som såkalt skybaserte tjenester.  Helsedataprogrammet utelukker derfor ikke i anskaffelsen at denne løsningen kan bli skybasert. Det overlates til markedet å foreslå hvordan løsningen skal leveres og driftes på en måte som tilfredsstiller våre sikkerhetskrav.

  • Vi vil ikke binde oss til en bestemt type løsning og vil ha inn så mange tilbud som mulig for å ende opp med den beste løsningen, sier Bergland. Hun understreker at leverandører kan være med på fremtidige anskaffelser fra Helsedataprogrammet uavhengig av om man deltar i denne runden eller ikke.

Helseanalyseplattformen skal realiseres gjennom flere anskaffelser, etter hvert for eksempel data- og analysetjenester.

Kontakt

De som ønsker digital dialog med Direktoratet for e-helse om anskaffelsen finner kontaktinformasjon på Doffin.

Sist oppdatert: 30. november 2018

​Fant du det du lette etter?​